logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากไขสันหลังอักเสบ

อาการ : กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากไขสันหลังอักเสบ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

อาการอ่อนเปียกเฉียบพลันเหตุไขสันหลังอักเสบ (Acute flaccid myelitis: AFM)

อาการแขนขาอ่อนแรงมีหลากหลายสาเหตุ ทั้งเกิดจากโรคของ สมอง ไขสันหลัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท หรือ ความผิดปกติของเกลือแร่(Electrolyte)ในร่างกาย