logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กลืนติด

อาการ : กลืนติด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หลอดอาหารอักเสบ (Esophagitis)

หลอดอาหารเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบทางเดินอาหาร โดย “หลอดอาหารอักเสบ(Esophagitis)” หมายถึง ภาวะที่มีการอักเสบที่อาจเกิดจากการติดเชื้อ