ไซเมทิโคน (Simethicone) แอร์เอกซ์ (Air-X)

สารบัญ บทความที่เกี่ยวข้อง

บทนำ

ยาไซเมทิโคน (Simethicone) หรือยาชื่อทางการค้าที่คนมักรู้จัก คือ ‘แอร์เอกซ์ (Air-X)’ ถูกนำ มาใช้ทางเภสัชกรรมในฐานะยาแก้ท้องอืด อันมีสาเหตุมาจากแก๊สที่เกิดในกระเพาะอาหารและลำ ไส้ เช่น แก๊สไฮโดรเจน (Hydrogen) และแก๊สมีเทน (Methane) เป็นต้น นอกจากนี้ยังบรรเทาอา การจุกเสียดอันเกิดจากแก๊สที่มีปริมาณมากเกินไปอีกด้วย ยาไซเมทิโคนไม่สามารถป้องกันการเกิดแก๊สจากขบวนการย่อยอาหารได้ เพียงแต่ทำหน้าที่ระบายแก๊สที่เกิดขึ้นนั้นออกจากร่างกายได้โดยเร็ว

ยาไซเมทิโคน ไม่ถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร และจะถูกขับออกมากับอุจจาระ จึงถูกจัดระดับว่าเป็นยาที่ค่อนข้างมีความปลอดภัย และได้รับการสนับสนุนให้ผลิตเป็นยารักษาอาการ โคลิค (Colic) ที่พบในเด็กทารก นอกจากนี้ยังใช้ไซเมทิโคนเพื่อลดแก๊ส ที่อาจจะไปบดบังภาพของการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ได้อีกด้วย การจัดจำหน่ายในท้องตลาดยา มีทั้งเป็นประเภทยาเดี่ยว และยาผสมร่วมกับยาตัวอื่น ดังนั้นการใช้ยา ยังควรต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ หรือสามารถขอคำปรึกษาจากเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้ง

ยาไซเมทิโคนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไซเมทิโคน

สรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ของยาไซเมทิโคน เช่น

 • รักษาและบรรเทาอาการท้องอืด อันมีสาเหตุจากมีแก๊สในช่องทางเดินอาหารมากเกินไป
 • บรรเทาอาการจุกเสียดท้องจากภาวะอาหารไม่ย่อย
 • บรรเทาอาการจุกเสียดท้องเนื่องจากมีแก๊สหลังการผ่าตัดกระเพาะหรือลำไส้
 • ใช้กับผู้ป่วยก่อนทำการตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้อง

ยาไซเมทิโคนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ไซเมทิโคนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะไปลดแรงตึงผิวของแก๊สในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ฟองแก๊สเหล่านั้นถูกขับออกจากทางเดินอาหารได้เร็วขึ้น

ยาไซเมทิโคนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยาไซเมทิโคน เช่น

 • ยาผสมชนิดเม็ด ขนาดความแรง 25, 30, 40, 50, 60, 100, 500, มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาผสมชนิดแคปซูล ขนาดความแรง 300 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาผสมชนิดน้ำ ขนาดความแรง 60, 75, 100, 125, 150 มิลลิกรัม/15 มิลลิลิตร
 • ยาเดี่ยวชนิดเม็ด ขนาดความแรง 40, 80, 120 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาเดี่ยวชนิดแคปซูลนิ่ม ขนาดความแรง 150 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาเดี่ยวชนิดน้ำสำหรับเด็กเล็ก ขนาดความแรง 40 มิลลิกรัม/0.6 มิลลิลิตร

ยาไซเมทิโคนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ‘ยาไซเมทิโคนขนาดรับประทานในรูปแบบของยาเดี่ยวเท่านั้น’ เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานโดยเคี้ยวก่อนกลืนครั้งละ 1 – 2 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
 • เด็ก (นิยามคำว่าเด็ก)อายุมากกว่า 3 – 6 ขวบ: รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม ทุก 6 - 8 ชั่วโมง พร้อมอา หาร
 • เด็กทารก - อายุ 3 ขวบ: รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม ทุก 6 - 8 ชั่วโมง พร้อมอาหาร

*อนึ่ง: ขนาดรับประทานยาไซเมทิโคน รวมถึงระยะเวลา และความถี่ของการให้ยาในแต่ละวัน ควรต้องอยู่ภายใต้คำสั่งและดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น โดยเฉพาะในเด็กทารก และในเด็กเล็ก

*****หมายเหตุ: ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษา แพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไซเมทิโคน ผู้ป่วยควรแจ้ง แพทย์/ พยาบาล และเภสัชกร เช่น

 • ประวัติแพ้ยาทุกชนิด เช่น กินยา/ใช้ยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือแน่นหายใจติดขัด/หายใจลำบาก
 • มีโรคประจำตัวต่างๆ รวมทั้งกำลังกินยา/ใช้ยาอะไรอยู่ เพราะยาไซเมทิโคนอาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรืออาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กิน/ที่ใช้อยู่ก่อน
 • หากเป็นสุภาพสตรี ควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์/มีครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เพราะยาหลายประเภทสามารถผ่านทางน้ำนมหรือรก และเข้าสู่ทารก จนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไซเมทิโคน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาไซเมทิโคนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยังไม่ค่อยพบผล/อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ผลข้างเคียง /อาการข้างเคียง) ของยาไซเมทิโคน แต่หากหลังรับประทานแล้ว มีอาการแพ้ ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาทันที อาการเช่น

 • ผื่นคัน
 • การหายใจติดขัด/หายใจ

มีข้อควรระวังการใช้ยาไซเมทิโคนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการยาไซเมทิโคน เช่น

 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยา ไซเมทิโคน
 • ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์
 • ห้ามรับประทานยาที่หมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไซเมทิโคนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด เสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษา เภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไซเมทิโคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไซเมทิโคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

 • การใช้ยาไซเมทิโคนร่วมกับยารักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ(ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน) ยาไซเมทิโคนสามารถรบกวนการดูดซึมของยาที่รักษาโรคไทรอยด์ได้ (เช่นยา Liothyronine, Levothyroxine) หากมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน ควรเว้นระยะเวลารับประทานยาให้ห่างกันประมาณ 4 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ

ควรเก็บรักษายาไซเมทิโคนอย่างไร

ควรเก็บยาไซเมทิโคน เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด ป้องกันแสง/แสงแดด ความร้อน ความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาไซเมทิโคน มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไซเมทิโคน มียาชื่อทางการค้า และบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Abella (อเบลลา) V S Pharma
Admag (แอดแม็ก) T P Drug
Air-X (แอร์-เอ็กซ์) R.X.
Alticon (อัลทิคอน) K.B. Pharma
Aludon Forte (อลูดอน ฟอร์ด) Acdhon
Alutop Gel (อลูทอป เจล) General Drugs House
Amacone (เอมาโคน) B L Hua
Amco (แอมโค) Polipharm
Amico-L Mixture (เอมิโค-แอล มิกซ์เจอร์) T.O. Chemicals
Amogin OTC (เอโมจิน โอทีซี) Millimed
Antacia-SM (แอนตาเซีย-เอสเอ็ม) The Forty-Two
Antacil (แอนตาซิล) Thai Nakorn Patana
Avarin (เอวาริน) Mega Lifesciences
Belcid (เบลซิด) Biolab
Berclomine (เบอร์โคลมีน) Polipharm
Blow-X (โบว์-เอ็กซ์) T. Man Pharma
Bowa Gel (โบวา เจล) Thai Nakorn Patana
Bubble Drops (บับเบิ้ล ดร็อป) P P Lab
Burajel (บูราเจล) Burapha
Calthicon (แคลทิคอน) Pharmasant Lab
Caryopin (แครี่โอปิน) Chinta
Cophargel (โคพราเจล) Community Pharm PCL
Cymine (ซีมายน์) Pharmasant Lab
Defomag (เดโฟแม็ก) Pharmasant Lab
Defomil (เดโฟมิล) Nakornpatana
Degas (ดีแก๊ส) R.X.
Dioxzye (ไดอ็อกซี) Thai Nakorn Patana
Disflatyl (ดีสฟลาติล) A. Menarini
Dissowel (ดีสโซเวล) Union Drug
Enzymet (เอ็นซายเม็ท) Ranbaxy Unichem
Kenya Gel (เคนยา เจล) Kenyaku
Kremil (ครีมิล) Great Eastern
L-Dacin (แอล-ดาซิน) Utopian
Logastin (โลแก๊สติน) Osoth Interlab
Machto (แมชโต) Nakornpatana
Mag 77 (แม็ก-77) Osotspa
Magsenum-D (แม็กซีนัม-ดี) Chinta
Malugel (มาลูเจล) Charoen Bhaesaj Lab
Malugel-S (มาลูเจล-เอส) Charoen Bhaesaj Lab
Mano (มาโน) Milano
Vin (วิน) Patar Lab
V cap (วี แคป) Patar Lab
Voragas (โวราแก๊ส) V S Pharma
Ziga-Gel (ซิกา-เจล) Bangkok Lab & Cosmetic
Zigatab (ซิกาแทบ) Bangkok Lab & Cosmetic

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Simeticone [2020,May16]
 2. https://www.mims.com/Captcha/DefaultCaptcha?returnUrl=http%3a%2f%2fwww.mims.com%2fThailand%2fdrug%2finfo%2fDisflatyl%2fdisflatyl-disflatyl%2520forte%3fq%3ddysflatyl%26type%3dbrief [2020,May16]
 3. https://www.mims.com/Thailand/drug/AdvancedSearch/ [2020,May16]
 4. https://www.mims.com/Captcha/DefaultCaptcha?returnUrl=http%3a%2f%2fwww.mims.com%2fThailand%2fdrug%2finfo%2fAir-X%2fair-x-air-x%2520sf%3fq%3dsimethicone%26type%3dbrief [2020,May16]
 5. https://www.drugs.com/cdi/simethicone-capsules-and-tablets.html [2020,May16]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/simethicone-index.html?filter=2&generic_only= [2020,May16]