โรคเครียด: สัญญาณเตือนโรคเครียด (Warning sign of chronic stress)

บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคเครียด

ความเครียด เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติ เป็นตัวกระตุ้นให้ประสิทธิภาพการทำงานหรือ การเรียนดีขึ้น แต่เมื่อเครียดมากเกินไปและเครียดเรื้อรัง จะกลายเป็นโรคเครียด (Chronic stress) จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพจิตและเกิดโรคทางร่างกายตามมาได้อีกด้วย เพราะเมื่อมีความเครียดสูง สมองจะสั่งให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนในกลุ่มที่เรียกว่า ฮอร์โมนความ เครียด (Stress hormones) เช่น แอดรีนาลิน (Adrenalin) และ คอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งนำ ไปสู่การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต่างๆ หัวใจเต้นเร็วขึ้นและเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุของโรคปวดกล้ามเนื้อ ปวดคอ ปวดหลังเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

สัญญาณเตือนว่าอาจเป็นโรคเครียดได้แก่ สัญญาณด้านอารมณ์/จิตใจ และสัญญาณด้านร่างกาย

  • สัญญาณด้านอารมณ์/จิตใจที่สำคัญคือ มีปัญหาด้านความจำ ขาดสมาธิ มีปัญหาในการตัดสินใจ มองโลกในแง่ร้ายเสมอ คิดแต่การแข่งขัน วิตกกังวลสูง หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปร ปรวน รู้สึกเหนื่อยล้า เหงา เศร้า อยากอยู่คนเดียว ไม่มีความสุข
  • สัญญาณเตือนด้านร่างกายที่สำคัญคือ ปวดเมื่อยเสมอ ปวดหลังเรื้อรังหาสาเหตุไม่ ได้ เบื่ออาหารหรือกินจุผิดปกติ ท้องผูกหรือท้องเสีย คลื่นไส้ วิงเวียน เหนื่อยง่าย รู้สึกใจสั่น มือ เท้าเย็น นอนมากเกินควรหรือนอนไม่หลับ เบื่อหน่ายงาน มีบุคลิกภาพเปลี่ยนเช่น ชอบกัดเล็บ หรือตื่นเต้น กังวลง่าย หรือหันไปคลายความเครียดด้วยการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือยาเสพติด

เมื่อเริ่มมีอาการดังกล่าว ควรหาทางผ่อนคลาย คิดทบทวนถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความ เครียด พยายามมองโลกในด้านบวก ปรึกษาระบายกับคนที่ไว้ใจได้ แต่เมื่ออาการไม่ดีขึ้นหรือ คิดว่าไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์

บรรณานุกรม

  1. Understanding stress.http://helpguide.org/mental/stress_signs.htm [2014,Dec13].
Updated 2014, Dec 13