โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 17 บุหรี่ไฟ้า (1)

โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 17 – บุหรี่ไฟฟ้า (1)

ข่าวดีก็คือ อัตราการสูบบุหรี่ได้ลดลงในสหรัฐอเมริกา ในครึ่งหลังของศตวรรษที่แล้ว อันนำไปสู่การลดลง -40% ของผู้ชายที่ตายด้วยโรคมะเร็ง และการป้องกันอย่างน้อย 146,000 รายที่ตายด้วยโรคมะเร็งจ ระหว่างปี ค.ศ. 1991 ถึง ค.ศ. 2003 อย่างไรก็ตาม ในหลายปีที่ผ่านมา เราพบการเพิ่มขึ้นของสูบผลิตภัณฑ์ทางเลือก (Alternate products)

หนึ่งในนั้น คือบุหรี่ไฟฟ้า (Electronic cigarette) ซึ่งควรเป็นหนทาง (Means) ที่จะโน้มน้าว (Tout) ให้เลิก (Quit) สูบบุหรี่ แต่กลับกลายเป็นว่า มันนำไปสู่ชั่วอายุคน (Generation) ใหม่ของนักสูบยา และมีแนวโน้ม (Incline) ที่จะเพิ่มการสูบยาขึ้นอย่างสูงชัน (Steep) โดยเฉพาะในบรรดาวัยรุ่น (Youth)

ในขณะที่การสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมในนักเรียนมัธยมปลาย (High schoolers) ลดลงเกินกว่า -50% ระหว่างปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2017 การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง +1,733% ระหว่างปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2019 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ เพื่อนักสูบบุหรี่ผู้ใหญ่ที่มองหาทางเลือกเพื่อทดแทนบุหรี่แบบดั้งเดิม

บุหรี่ทดแทนนี้ ได้กลายเป็นยอดนิยมของวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ (En-masse) ที่ไม่เคยสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมมาก่อน การแพร่กระจาย (Epidemic) ของบุหรี่ไฟฟ้าในบรรดาวัยรุ่นนี้ เป็นสิ่งที่น่ากังวล (Worrisome) ด้วยเหตุผล 2 ประการ กล่าวคือ ความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า กับ ความเสี่ยงของการกลายเป็นผู้สูบบุหรี่แบบดั้งเดิม

แล้วอะไรคือความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า คงต้องเกริ่นนำ (Preface) ด้วยความระมัดระวัง (Caution) ว่าผลิตภัณฑ์นี้ ยังค่อนข้างใหม่ และอาจต้องใช้เวลาเป็นทศวรรษ (Decades) กว่าจะเห็นความเสี่ยงในระยะยาว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แน่ชัดแล้วก็คือ บุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยนิโคตีน (Nicotine) ซึ่งมีโทษมหันต์ ดังที่เคยกล่าวมาแล้ว

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เป็นที่นิยม (Popular) มาประมาณ 1 ทศวรรษแล้ว แต่ข้อมูลวิจัยทางการแพทย์ (Clinical) เท่าที่มีอยู่ ก็แสดงผลกระทบในเชิงลบ แม้จะมีเทคโนโลยีไอระเหย (Vaporize) ในการขจัด (Eliminate) ความเสี่ยงของการเผาไหม้ (Combustion) ก็ตาม

งานวิจัยพบว่า บุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มการเผาผลาญ (Metabolism) ในม้าม (Spleen) และหลอดเลือด (Blood vessels), เร่งการวิวัฒนาของหลอดเลือดแดงแข็งตีบ (Atherosclerosis), และการสะสมของคราบ (Plaque build-up) ซึ่งสามารถนำไปสู่ผลที่ตามมา (Consequences) ทางการแพทย์

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่ได้สูบ ข้อมูลแสดงว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาส (Odd) สูงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวาย แล้วยังมีความสัมพันธ์ (Association) กับอาการชัก (Seizure) ในทศวรรษที่ผ่านมา มีรายงานถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) ในสหรัฐอเมริกา ในเรื่องอาการชักมากกว่า 100 กรณี และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท (Neurological) จากการสูบไอ (Vaping) ที่อาจเกี่ยวข้องกับนิโคตีน

นอกจากนี้ แม้ว่าเทคโนโลยีของบุหรี่ไฟฟ้า ได้ขจัดความจำเป็นในการเผาไหม้ แต่ไอละออง (Vaper) ที่ล่องลอย (Aerosolized) อยู่ในอากาศ ก็มิได้ปราศจากอันตราย

แหล่งข้อมูล

  1. Ramirez, Lucas, MD. (2022) Simplify Your Health: A Doctor’s Practical Guide to a Healthier Life. Texas, USA: Black Rose Writing.
  2. สันต์ ใจยอดศิลป์, นพ. (2560). สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง: Good Health by Yourself (eBook). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.