โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 69 – ความดันโลหิต (2)

ในความเป็นจริง เราไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะเส้นใยประสาทสัมผัส (Nerve fiber) ในชั้นลึก (Inner layer) ที่สุดของเส้นเลือดแดง (Artery) ปราศจากความรู้สึก (Sensory)

นี่เป็นเหตุผลที่หัตถการ (Procedure) ที่เกี่ยวกับการสอดแทรก (Insertion) ท่อ (Catheter) ในหลอดเลือด (เช่น การตรวจหลอดเลือด [Angiogram]) ไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ จากภายในหลอดเลือด (Blood vessel) เอง การสอดแทรกอาจเจ็บ เนื่องจากต้องเจาะ (Peirce) ผิวหนังและเนื้ออื่นๆ ที่มีเส้นใยประสาทสัมผัส แต่เมื่ออยู่ภายในหลอดเลือดแล้ว จะไม่รู้สึกเจ็บ

ดังนั้น คนเราสามารถมีความดันเลือดสูงเป็นเวลานานๆ (Long-term) และลืมเลือน (Oblivious) เพราะเราจะไม่รู้สึกอะไรเลย ตามที่ชื่อหัวข้อหรือส่วนตอนนี้กล่าวถึง มันเงียบ (Silent) ในวลาที่ไร้เสียง แต่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถเก็บสะสม (Glean) จากการไปพบแพทย์ (Doctor visit) เป็นประจำ มาดูข้อมูลกันบ้าง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด (Contribute) โรคร้ายแรงหลายๆ รูปแบบ ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรกๆ ว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุหลัก (Leading cause) ของการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก โดยทั่วไปมีผลรวมกว่า +9 ล้านผู้เสียชีวิตทั่วโลก และมากกว่า 650,000+ คนในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2019

โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต (Stroke) และโรคไต (Kidney) เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเช่นกัน การรวมกัน (Summation) ของโรค 3 โรคนี้อธิบายการเสียชีวิตของ 30% ของทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และ 29% ของการเสียชีวิตทั่วโลก

กล่าวคือ สาเหตุในที่สุด (Ultimate) ที่ทำให้มีการเสียชีวิตของมากกว่า 16+ ล้านคนในปี ค.ศ. 2019 นั้นเป็นเพราะ 3 โรคเหล่านี้ การระบุสาเหตุรากลึก (Root cause) ในกรณีนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นถึง (Highlight)โชคไม่ดีเลย (Unfortunately) ที่ความดันโลหิตสูง เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากๆ (Extremely) ในปี ค.ศ. 2016 ในบรรดาผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา พบว่า 29% เป็นโรคความดันโลหิตสูง และเพิ่มขึ้นเป็น 63% สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากในคนผิวสีดำ (Black American)

ในชาวอเมริกันผู้ใหญ่ผิวสีดำ 40% มีความดันโลหิตสูง ในขณะที่ทั่วโลก 1.13 พันล้านคน มีความดันโลหิตสูง ซึ่งหมายความว่า 1 ในทุก 4 ของผู้ชาย และ 1 ในทุก 5 ของผู้หญิง ได้รับผลกระทบจากการมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด (Intimate relationship) กับโรคหลอดเลือดหัวใจ, อัมพฤกษ์-อัมพาต, และอื่นๆ)

กล่าวโดยสรุป ความดันโลหิตสูง ทำให้คนอเมริกันเสียชีวิตของเกือบ 400,000 คนต่อปี ด้วยความหมายเดียวกับคำว่า “ฆาตกรเงียบ” (Silent killer) เช่นกัน

แหล่งข้อมูล – 

  1. Ramirez, Lucas, MD. (2022.o Simplify Your Health: A Doctor’s Practical Guide to a Healthier Life. Texas, USA: Black Rose Writing.
  2. สันต์ ใจยอดศิลป์, นพ. (2560). สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง: Good Health by Yourself (eBook). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.