โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 67 – บทสรุปอาหารการกิน (2)

ตอนนี้นำเสนอข้อแนะนำ (Recommendation) ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยน (Modify) รูปแบบการกินอาหาร (Dietary pattern) ตามเวลา, การแบ่งกลุ่มอาหาร, ประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health benefit), และปัญหา (Concern) ทางโภชนาการเฉพาะ นอกจากนี้ ขอแนะนำว่าควรรับประทานวิตามินหลากหลาย (Multi-vitamin) เป็นรายวัน

ในทางทฤษฎี จะไม่ส่งเสริมการใช้วิตามินเสริม (Supplement) แต่ในทางปฏิบัติ หากมีคนไหนไม่สามารถได้รับวิตามินและแร่ธาตุ (Mineral) ที่แนะนำด้วยอาหารที่บริโภคได้ ก็สามารถชดเชยด้วยวิตามินหลากหลายเป็นรายวัน และช่วยเสริมความสมดุลได้โดยทำหน้าที่เป็นประกันสุขภาพ (Health insurance) ได้

การบริโภคเพื่อสุขภาพ (Healthy eating) ควรถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีม (Team-mate) ของการออกกำลังกาย (Exercise) เหมือนกับเนย-ถั่วลิสง Peanut butter) และหรือเกลือ (Salt) กับ พริกไทย (Pepper) ทั้งคู่มีความสำคัญ  (Essential) การเริ่มต้นด้วยการเข้มงวดกับและการออกกำลังกายอาจจะน่าตื่นเต้น เพราะการเปลี่ยนแปลงในรูปร่าง (Physique) อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

แต่ในสังคมที่ขาดความอดทน (Impatient) ทุกวันนี้ เราอาจต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ทันที (Sudden) แต่ส่วนใหญ่นั้น ยากที่จะรักษา (Maintain) ได้ ในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงช้าและมั่นคง (Steady) เป็นสิ่งที่สำคัญ

จุดมุ่งหมายคือการเปลี่ยนวิธีหยั่งคิดเห็น (Perception) ในเรื่องอาหารและกิจกรรมทางกาย โดยทำให้การดูแลสุขภาพที่ดีกลายเป็นเรื่องธรรมชาติและส่วนหนึ่งของวิถีการใช้ชีวิต (Life style) ประจำวัน (Routine)

สรุปท้ายบท มีดังนี้

  • การกินอาหารแบบที่มาเร็ว ก็จะไปอย่างเร็ว ดังนั้น ถ้าไม่จำเป็น ก็อย่ากระโดด (Hop) ตามแนวโน้มยอดนิยม (Popular) ใหม่ล่าสุด
  • พยายามรับกินอาหารในรูปแบบธรรมชาติ (Organic)โดยลดอาหารแปรรูป (Processed) เช่น ไส้กรอก และอาหาร (ฝรั่ง) จานด่วนลง เช่น แฮมเบอร์เกอร์
  • ระวังขนาดส่วน (Portion)
  • เพิ่มปริมาณผลไม้และผักที่กิน พืชควรมีปริมาณเป็น 50% ของในจานอาหาร
  • หากเป็นไปได้ ลองซื้อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Organic) หรือพืชผลที่ปลูกในพื้นที่ท้องถิ่น อย่างน้อยเป็นระยะๆ ในบางครั้งบางคราว
  • หากเป็นไปได้ ลองซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ได้เลี้ยงโดยปราศจากคอก (Cage-free) และกินหญ้า รวมทั้งหรือปลาได้ที่จับจากธรรมชาติ

แหล่งข้อมูล – 

  1. Ramirez, Lucas, MD. (2022.o Simplify Your Health: A Doctor’s Practical Guide to a Healthier Life. Texas, USA: Black Rose Writing.
  2. สันต์ ใจยอดศิลป์, นพ. (2560). สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง: Good Health by Yourself (eBook). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.