โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 65 – กินอาหารฐานพืช (2)

ในความเป็นจริง ผลผลิตที่ได้รับการติดตาม (Track) โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (US Department of Agriculture) ลดลง อย่างน้อยตั้งแต่ยุคคริสตทศวรรษ 1950s เป็นต้นมา ได้ผลลัพธ์ดังนี้

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึงปี ค.ศ. 1999 มีพืช 43 ชนิดที่แสดงการลดลง (Decline) ที่เชื่อถือได้ (Reliable) สำหรับสารอาหารที่บริโภคได้ (อย่างน้อย) 6 ชนิด (อันได้แก่ โปรตีน, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก (Iron), ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) และวิตามิน C) ที่ลดลงตั้งแต่ -6% ถึง -3 %

นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปรกติ (Anomaly) ที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี (Isolated) ในสหรัฐอเมริกา ในอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา ก็มีการลดลงของเหล็ก, สังกะสี, แคลเซียม, และเซเลเนียม (Selenium) อย่างน้อย 10% ในพืชอาหารทั้งหมด

การทบทวน (Review) แสดงว่า พืชผล (Crop) ตามธรรมชาติ (Organic) ให้ระดับวิตามิน C, เหล็ก, แมกนีเซียม, ฟอสฟอรัส, และสารต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) และสารสมุนไพรเคมี (Phyto-chemical), ในระดับที่สูงกว่า

ในขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า ในส่วนตกค้าง (Residue) ต่อสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide)โดยสรุป “ดินที่มีสารธรรมชาติ (Organic) มากให้ผลผลิตอาหารที่มีคุณค่าโชนาการ (Nutritious) มากขึ้น”

การบริโภคอาหารธรรมชาติส่วนใหญ่ แปลงเป็น (Translate) สุขภาพที่ดีขึ้นหรือไม่? มีบางข้อเสนอแนะว่าการบริโภค (Intake) อาหารธรรมชาติมากขึ้น เกี่ยวข้องกับการลดอัตราการเจริญพันธุ์ (Infertility) ลง, เกิดข้อบกพร่องทารกเกิด (Birth defect), ภูมิแพ้ (Allergy), การติดเชื้อที่หู (Ear infection), ภาวะอ้วนเกิน (Obesity) และอื่นๆ

ข้อควรระวัง (Caution) ก็คือนี่ไม่ใช่ข้อแม้ (Caveat) ที่สรุปอย่างชัดแจ้ง (Definite conclusion) ดังนั้นการสรุป (Summarize) และการทำให้เรื่องง่ายเข้า (Simplify) ก็คือ บริโภคผลไม้ (Fruit) และ ผักมาก (Vegetable) ขึ้น พยายามให้ทั้ง 2 รายการนี้ เป็นครึ่งของปริมาณ (Volume) อาหารที่บริโภค

หากรู้สึกหิวและกำลังมองหาของว่าง (Snack) ให้บริโภคแอปเปิลหรือส้ม และ บริโภคผักใบเขียวเข้มหรือผักสีสดใส (Colorful) ให้มากเท่าที่ต้องการ, สนุกกับความหลากหลาย (Variety) ในที่สุดหากสามารถทำได้, ให้พยายามซื้อพืชผล (Produce) ที่ปลูกตามธรรมชาติในท้องถิ่นให้มากขึ้น

สรุป (Recap) ข้อแนะนำ (Recommendation) ของอาหารการกิน (Dietary)

  1. ไม่ควรบริโภคอาหารมากเกินไป พยายามควบคุมสัดส่วนของขนาด (Proportion size) ไม่จำเป็นต้องบริโภคแฮมเบอร์เกอร์ 2 ชิ้น เพียงเพราะมีการส่งเสริมการขาย (Promotion) "2 ชิ้น เพียง 5 เหรียญสหรัฐ" ให้ซื้อหนึ่งชิ้นในราคา 5 เหรียญสหรัฐ เพื่อปรับปรุงสมดุล (Balance) ของพลังงาน (Energy) หากไม่อ้วนเกิน (Overweight) หรือกำลังเพิ่ม (Gain) น้ำหนัก ก็ไม่จำเป็นต้องลดปริมาณอาหารที่บริโภค แต่หากอ้วนเกินหรือกำลังเพิ่มน้ำหนัก ก็ควรเริ่มต้น ณ จุดนี้ ลองลดสัดส่วนของขนาดลงไปถึง 20% หากทำเช่นนั้นทำให้รู้สึกหิวมาก ให้เพิ่มผลไม้และผักในมื้ออาหารหรือระหว่างมื้ออาหารเพื่อลดความหิวโซ

แหล่งข้อมูล – 

  1. Ramirez, Lucas, MD. (2022.o Simplify Your Health: A Doctor’s Practical Guide to a Healthier Life. Texas, USA: Black Rose Writing.
  2. สันต์ ใจยอดศิลป์, นพ. (2560). สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง: Good Health by Yourself (eBook). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.