โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 64 – กินอาหารฐานพืช (1)

ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง (Truism) ที่อธิบายได้ด้วยมันตัวเอง แต่คำอธิบายที่ง่ายๆ นี้อาจดูแปลกประหลาด (Ridiculous) สำหรับบางคน เนื่องจากความรู้นี้ควรเป็นสิ่งที่รู้กันทั่วไป (Common) แล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้น การกระทำของเราก็ไม่ได้สะท้อน (Reflect) ถึงฐานความรู้ (Knowledge base) ของเรา

ในอดีต (Traditionally) คนส่วนใหญ่ได้รับคำแนะนำให้บริโภคผัก 3 - 5 ส่วนบริโภค (Serving) และผลไม้ 2 - 4 ส่วนบริโภคต่อวัน แต่ในปัจจุบัน คำแนะนำคือ ให้ผลไม้ (Fruit) และผัก (Vegetable) เป็นอาหารหลักของเรา นี่เป็นคำแนะนำที่เรียบง่ายต่อการมองเห็น (Visualize) และการลงมือปฏิบัติ (Implement)

ดังนั้น 50% ของอาหารที่เราบริโภคควรเป็นพืช (Plant) แต่ในสหรัฐอเมริกา ประชากรประมาณ 80% ไม่สามารถทำตามคำแนะนำ (Recommendation) ในการบริโภคผลไม้ได้ และเกือบ 90% ไม่สามารถทำตามคำแนะนำในการบริโภคผักได้

การบริโภคผักและผลไม้มากขึ้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรงและโดยอ้อมด้วย ในการบริโภคพืชมากขึ้น เรายังสามารถลดน้ำตาลและธัญพืช (Grain) ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป (Processed) ได้ด้วย ยิ่งเราบริโภคพืชมากเท่าไหร่ โดยปริยาย (Default) คุณก็จะบริโภคน้ำตาล, คาร์โบไฮเดรต, และเนื้อสัตว์น้อยลง

มากกว่า 90% ของชาวอเมริกันบริโภคธัญพืชที่ผ่านกระบวนการแปรรูปไปมากเกินไป (Excessive) สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ก็คือชาวอเมริกันบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นถึง 300% มากกว่าที่แนะนำ

พืชยังมีวิตามิน, แร่ธาตุ (Mineral), สารต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant), สารสมุนไพรเคมี (Phyto-chemical), การใยอาหาร (Fiber), และสารเคมีสำคัญ (Essential) อื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรง ในประเทศที่คนบริโภคผลไม้และผักอย่างน้อยหนึ่งปอนด์ (ประมาณ 0.45 กิโลกรัม) หรือมากกว่าต่อวัน อัตราการเกิดโรคมะเร็ง (Cancer) จะลดลงครึ่งหนึ่งของที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

นี่มิได้แสดงว่า ต้องเป็นมังสวิรัติ (Vegetarian) หรือมังสวิรัติแบบเข้มข้น (Vegan) ประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ดูจะแสดงให้เห็นว่ามังสวิรัตินั้นมีอัตราการเป็นเบาหวาน (Diabetes) ต่ำ, น้ำหนักตัว (Body weight) ลดลง, ระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ต่ำ, ความดันเลือด (Blood pressure) ต่ำ, และมีโรคหัวใจ (Heart disease) น้อยกว่าผู้ไม่กินผัก (Non-vegetarian)  อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่าง (Difference) เล็กน้อยระหว่างมังสวิรัติและผู้ไม่กินผักที่สนใจสุขภาพ (Health conscious) ขอเพิ่มข้อน่าฉงน (Wrinkle) ต่อคำแนะนำ (Advice) ที่ง่ายๆ นี้ ว่าถ้าเป็นไปได้ในทางการเงิน ให้เพิ่มปริมาณอาหารตามธรรมชาติ (Organic) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local) ที่เราบริโภค  

การแปลงการเกษตร (Agriculture) ให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) โดยใช้ปุ๋ย (Fertilizer) ไนโตรเจนสังเคราะห์ (Synthetic nitrogen) เป็นการเปลี่ยนแปลง (Alter) เคมี (Chemistry) ของดิน (Soil) และมีการวิจัยที่แสดงว่า พืชเติบโตด้วยปุ๋ยอุตสาหกรรม (Industrial fertilizers) มักให้คุณค่าโภชนาการที่ด้อยกว่า (Nutritionally inferior) ความหลากหลาย (Variety) ที่เติบโตบนดินตามธรรมชาติ   

แหล่งข้อมูล – 

  1. Ramirez, Lucas, MD. (2022.o Simplify Your Health: A Doctor’s Practical Guide to a Healthier Life. Texas, USA: Black Rose Writing.
  2. สันต์ ใจยอดศิลป์, นพ. (2560). สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง: Good Health by Yourself (eBook). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.