โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 60 – นิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ (2)

อาหารที่มีแคลอรีสูงและด้อยสารโภชนาการ (Low nutrient) เกี่ยวข้องกับหลายๆ โรคเรื้อรัง (Chronic) และมะเร็ง (Cancer) ดังนั้น วิธีการแก้ไขในทางปฏิบัติคืออะไร?

บล็อกนี้ จะไม่ได้นำเสนอแนวโน้ม (Trend) ทางอาหารใหม่ หรือคู่มือละเอียดเกี่ยวกับปริมาณแคลอรี่, วิตามินเดี่ยว (Single vitamin), อาหารเสริม (Supplement), หรือสารจุลโภชนาการ (Micro-nutrient) ที่กล่าวถึงว่ามีประโยชน์ที่ควรจะได้ (Supposed) ในการบำบัด (Therapeutic) สภาวะทางสุขภาพต่างๆ

ในส่วนนี้ เราจะไม่เน้น (Focus) การรักษาบำบัดด้วยสารโภชนาการ และจะไม่ลงรายลเอียด (Detail) ถึงสินค้าเฉพาะ (Specific) ที่เป็นประโยชน์ต่อสภาวะ (Condition) ทางสุขภาพแบบเจาะจง แต่จุดมุ่งหมายในที่นี่คือการใช้วิธีการในทางปฏิบัติและเสนอทางเลือกสายกลาง (Moderate) ต่อการหยั่งเห็น (Perceive) ของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับอาหารที่ดีสุขภาพ

เราเน้นคำว่า “ทางสายกลาง" เพราะไม่เชื่อในคำว่า “สุดขั้ว” (Extreme) และมองที่อาหารเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการเท่านั้น อาหารคือสิ่งที่เราควรสนุกไปกับรสชาติ (Tase) และมีจุดประสงค์ทางสังคม (Social purpose) ด้วย การกินอาหารนอกเหนือจากกรอบของ "สุขภาพ" เป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องถึงกับไม่ยอมเค้กในวันเกิด

สิ่งที่เราต้องการคือพื้นฐาน (Foundation) ทางโภชนาการที่แข็งแกร่ง นักเขียนที่ขึ้นชื่อจาก New York Times ได้ทำให้แนวความคิดนี้ง่ายลง (Simplify) ในเพียงไม่กี่คำ กล่าวคือ "รับกินอาหารไม่มากเกินไป ส่วนใหญ่จากพืช" เราจะมาขยายและอธิบายว่าวลี (Prase) ทั้งเพียงไม่กี่คำนี้ มีโอกาสนำไปสู่ผลลัพธ์ (Out-come) ทางสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไร

“กินอาหารยิ่งธรรมชาติมากเท่าไรก็ดี” คำกล่าวนี้อาจจะฟังเหมือนไร้สาระบาง (Ridiculous) แน่นอนว่าเรากินอาหาร แต่ "อาหาร" ที่เราพบบนชั้นวางของร้านขายของตอนนี้ แตกต่างจากอดีตที่ไม่ไกล (Distant) นัก การผลิตอาหารเป็นอุตสาหกรรม (Food industrialization) ได้ผลักดันให้เกิดอาหารที่ผ่านการแปรรูป (Processed) อย่างสูง, แป้งข้าวที่ขัดสี (Refined) และพืชที่เติบโตด้วยปุ๋ยเคมี (Chemically-fertilized) สำหรับการบริโภคของมนุษย์

การแปรรูปอาหารในที่นี่หมายถึงกระบวนการ (Procedure) ใดๆ ที่ทำให้อาหารเปลี่ยนแปลง (Alter) จากสถานธรรมชาติ (Natural state) ของมัน รวมถึงการแช่แข็ง (Freezing), การบรรจุกระป๋องในสภาพแห้ง (Dry canning), การเพิ่มน้ำตาลหรือสารเสริม (Additive), ฯลฯ นอกจากอาหารทางการเกษตร (Agricultural) ที่สด ๆ แล้ว ที่เหลือล้วนเป็นอาหารแปรรูป

เราอย่าทำให้กระบวนการ "แปรรูป" เป็นลักษณะพิเศษ (Characteristics) ที่ไม่ดี เพราะอันที่จริงมันช่วยให้มีการจัดหา (Supply) อาหารที่ปลอดภัยและมากพอ (Abundant) เพื่อให้ป้อน (Feed) ประชากรโลกที่โตวันโตคืน ปัญหาคือการแปรรูปอาหารในตลาดมวลชน (Mass) ในปัจจุบัน ทำให้สูญเสียสารโภชนาการ แม้ว่าอาหารที่ถูกแปรรูปในปัจจุบันนี้จะถูกเสริม (Re-fortified) ด้วยวิตามินและแร่ธาตุ (Mineral) บางประการ อาหารยังมีสารเคมีอื่นๆ ที่ซับซ้อนและปฏิกิริยา (Inter3action) ของโครงสร้างซึ่งยังไม่เป็นที่เข้าใจกันนัก 

แหล่งข้อมูล – 

  1. Ramirez, Lucas, MD. (2022.o Simplify Your Health: A Doctor’s Practical Guide to a Healthier Life. Texas, USA: Black Rose Writing.
  2. สันต์ ใจยอดศิลป์, นพ. (2560). สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง: Good Health by Yourself (eBook). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.