โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 54 – การทรงตัวกับความยืดหยุ่น (4)

ตารางต่อไปนี้ แสดงถึง 4 เสาหลักของความสมบูรณ์ของร่างกาย อันได้แก่ ความทรหด (Endurance), ความแข็งแกร่ง (Strength), การทรงตัว (Balance), และความยืดหยุ่น (Flexibility) พร้อมด้วยความเข้มข้น (Intensity) ของระดับปานกลาง (Moderate) ถึง สูง (High)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

Brisk walking = การเดินเร็ว, Lifting weight = การยกน้ำหนัก, Stand on 1 foot = ยืนบนขาเดียว,

Climbing stairs = ปีนบันได, Strenuous hiking = เดินหนัก, Resistance band = ยางยืด

Walking on a line = ไต่ราว, Heavy yard-work = ดายหญ้าหนัก, Heavy gardening = ทำสวนหนัก

Tip-toe walking = เดินเหยาะๆ, Doubles tennis = ตีเทนนิสคู่, Singles tennis = ตีเทนนิสเดี่ยว

Power yoga = โยคะหักโหม, Fast biking = ปั่นจักรยานเร็ว, Push up = วิดพื้น

Swimming lap = ว่ายน้ำเป็นรอบ, Sit-up = ลุกขึ้นนั่ง, Jumping rope = กระโดดเชือก

Pull up = ดึง [ตัว] ขึ้น, Kayaking = พายเรือคะยัก

สำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลย แต่ต้องการเริ่มต้น ขอแนะนำให้เริ่มช้าๆ และเพิ่มขึ้นตามเวลาไปจนถึงเป้าหมาย 150 นาที สำหรับประโยชน์เพิ่มเติม (Extra) ควรเกิน (Surpass) เวลาที่แนะนำหรือเพิ่มความหนัก (Intensity) ของกิจกรรม เพียง 1 นาทีของกิจกรรมที่มีความหนักสูงถือว่าเทียบเท่ากับ 2 นาทีของกิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง (Moderate)

แหล่งข้อมูล – 

  1. Ramirez, Lucas, MD. (2022.o Simplify Your Health: A Doctor’s Practical Guide to a Healthier Life. Texas, USA: Black Rose Writing.
  2. สันต์ ใจยอดศิลป์, นพ. (2560). สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง: Good Health by Yourself (eBook). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.