โพรงสมอง โพรงน้ำในสมอง (Ventricle)

โพรงสมอง หรือ โพรงน้ำในสมอง คือ ช่อง หรือโพรง ที่อยู่ในเนื้อสมอง ภายในจะเป็นของเหลวที่เรียกว่า น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid) ซึ่งสร้างจากเนื้อ เยื่อภายในโพรงสมองที่เรียกว่า Choroid plexus

ทั้งนี้ โพรงสมอง และน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง มีหน้าที่ ห่อหุ้ม ปกป้องสมองและไขสันหลัง ให้ความชุ่มชื้น ให้การคงรูปร่าง และหล่อลื่นไม่ให้สมองเสียดสีกับกะโหลก และไม่ให้ไขสันหลังเสียดสีกับกระดูกสันหลัง

บรรณานุกรม

  1. Ventricular system http://en.wikipedia.org/wiki/Ventricular_system [2013,March14].