โคม่า (Coma)

บทความที่เกี่ยวข้อง
 • ตาย: ความตาย (Death)
 • ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Sepsis) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia)
 • โรคอัมพาต โรคอัมพฤกษ์ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 • สมองอักเสบ (Encephalitis)
 • ฝีสมอง ฝีในสมอง (Brain abscess)
 • ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ (Intracranial hemorrhage)
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)
 • สภาพผัก (Vegetative State)
โคม่า

โคม่า (Coma) เป็นอาการหมดสติไม่รับรู้ต่อการกระตุ้นต่างๆนานมากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป ทั้งนี้มีสาเหตุจากสมองขาดเลือดหรือขาดออกซิเจนนั่นเอง

สาเหตุของโคม่าได้แก่

 • การเกิดอุบัติเหตุรุนแรงต่อสมอง
 • การได้รับสารพิษชนิดรุนแรง
 • การกินยาบางชนิดเกินขนาด
 • การใช้ยาเสพติดเกินขนาด
 • เกิดภายหลังอาการชักอย่างรุนแรง
 • ร่างกายเสียเลือดอย่างรุนแรง
 • ร่างกายติดเชื้ออย่างรุนแรง (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ)
 • หัวใจหยุดเต้น
 • การหยุดหายใจ
 • และโรคหลอดเลือดสมอง

โคม่าอาจมีอาการนานเป็นวัน เดือน หรือหลายๆปี และอาจฟื้นขึ้นมาได้ แต่มักยังมีความพิการทางสมองหลงเหลืออยู่ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุและตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือด แต่โดยทั่วไปโอกาสเสียชีวิตจะสูงกว่าโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้

ถ้าโคม่าอยู่นานเป็นเดือนๆมักเรียกว่า ภาวะผัก/สภาพผัก (Vegetative state) ซึ่งผู้ป่วยบางคนอาจหายใจเองได้แต่บางคนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเป็นผัก/สภาพผักอาจอยู่ได้นานหลายๆปี มีรายงาน 1 รายที่อยู่ได้นานถึง 37 ปี ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพเป็นผัก มักเสียชีวิตจากร่างกาย ติดเชื้อ

บรรณานุกรม

 1. Coma http://en.wikipedia.org/wiki/Coma [2015,Oct24]
Updated 2015, Oct 24