แคลเซียม เกลือแร่แคลเซียม (Calcium)

บทความที่เกี่ยวข้อง
แคลเซียม

แคลเซียม (Calcium) เป็นเกลือแร่/แร่ธาตุที่สำคัญชนิดหนึ่งโดยเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน หน้าที่สำคัญของแคลเซียมคือ เพื่อการเจริญเติบโตและเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและฟัน นอกจากนั้นยังเป็นเกลือแร่ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ ต่อความดันโลหิต และต่อการทำงานของระบบประสาท และยังช่วยรักษาสมดุลในภาวะความเป็นกรด-ด่างของเลือด/เกลือแร่ในเลือดด้วย

ร่างกายได้รับแคลเซียมจากการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียม อาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่น นมและผลิตภัณฑ์จากนม ปลาตัวเล็กๆที่กินได้ทั้งกระดูก และจากอาหารเสริม (เช่น อาหารเช้าซีเรียล/Cereal และ/หรือเกลือแร่แคลเซียมเสริมอาหาร เช่น ในอาหารเช้าCereal โดยทั่วไป ในผู้ใหญ่ควรได้รับแคลเซียมประมาณวันละ 1,000 มิลลิกรัม ซึ่งเมื่อร่างกายขาดแคลเซียมโรคที่พบได้บ่อยคือ โรคกระดูกพรุน และการเกิดตะคริว เป็นต้น

ทั้งนี้ ค่าปกติของแคลเซียมในเลือดจะประมาณ 8.5 - 10.2 mg/dL (มิลลิกรัม/เลือด 1 เดซิลิตร) ทั้งนี้จะแตกต่างกันได้บ้างในการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

อนึ่ง IOM (Institute of Medicine) สถาบันที่ดูแลด้านการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ 2011 ได้แนะนำปริมาณแคลเซียมทั้งหมดที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน (รวมทั้งหมดทั้งจากอาหารและจากแคลเซียมเสริมอาหาร) ดังนี้

หมายเหตุ: Dietary Reference Intakes (DRIs) คือ ค่าปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน

บรรณานุกรม

  1. http://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/ [2018,March3]
  2. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003477.html
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t3/?report=objectonly [2018,March3]
Updated 2018,March3