แคทีโคลามีน (Catecholamine)

บทความที่เกี่ยวข้อง
แคทีโคลามีน

แคทีโคลามีน(Catecholamine) เป็นฮอร์โมนที่ได้มาจากกรดอะมิโนที่ชื่อ Tyrosine ทั้งนี้สารที่อยู่ในกลุ่มของ Catecholamine คือ สาร/ฮอร์โมน Norepinephrine (Noradrenaline), Epinephrine(Adrenaline), และ Dopamine โดยฮอร์โมนกลุ่มนี้ จัดเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมหมวกไต ที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองเมื่อได้รับตัวกระตุ้น เช่น ตกใจ กลัว ตื่นเต้น ซึมเศร้า ที่ทำให้ต้องตัดสินใจว่า จะสู้หรือจะหนี(Fight or Flight responses) ทั้งนี้ ฮอร์โมนเหล่านี้จะทำงานผ่านทางระบบประสาทอัตโนมัติ(Autonomic nervous system) ทั้งชนิด Sympathetic nervous system และชนิด Parasympathetic nervous system

อนึ่ง อาการต่างๆที่เกิดจากการทำงานของ Catecholamine จะผ่านทางระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ หลอดเลือดขยาย(เนื้อตัว หน้าแดง) ปัสสาวะราด อุจจาระราด ตัวสั้น รูม่านตาขยาย ปากแห้ง หูไม่ได้ยินเสียง/หูอื้อ เป็นต้น

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Catecholamine [2016,Nov5]