เสียงแหบ ไม่มีเสียง (Hoarness)

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสียงแหบ

เสียงแหบ ไม่มีเสียง (Hoarseness) ไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการที่เกิดจากโรคกล่าวคือ เสียงพูดจะผิดปกติ อาจเสียงต่ำ เบา เครือ มีเสียงหายใจปน และต้องออกแรงในการออกเสียงเพิ่ม ขึ้น

เสียงแหบเกิดจากมีโรคของกล่องเสียงซึ่งก่อให้กล่องเสียงโดยเฉพาะสายเสียงมีการอักเสบ บวม มีเลือดออก มีก้อนเนื้อ หรือสายเสียงเป็นอัมพาตไม่ทำงาน

สาเหตุที่ทำให้เสียงแหบมีมากมายหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยคือ

  • กล่องเสียงอักเสบติดเชื้อเช่น โรคหวัด การสูบบุหรี่
  • การใช้เสียงผิดวิธี (เสียงแหบจากใช้เสียงผิดวิธี)
  • มีก้อนเนื้อที่สายเสียง
  • โรคกรดไหลย้อน
  • โรคภูมิแพ้
  • ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน
  • อุบัติเหตุต่อกล่องเสียง
  • หรือโรคมะเร็งกล่องเสียง

เมื่อมีอาการเสียงแหบเรื้อรังโดยเฉพาะเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปควรพบแพทย์/แพทย์หูคอจมูก/ไปโรงพยาบาลเพื่อแยกจากโรคมะเร็งกล่องเสียง

Updated 2015, Aug 29