เสมหะ เสลด (Sputum)

บทความที่เกี่ยวข้อง


เสมหะ

เสมหะ หรือ เสลด (Sputum หรือ Phlegm) ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง เมือกที่ออกจาก ลำคอ ทรวงอก และลำไส้

ทางการแพทย์ เสมหะ หรือ เสลด เป็นสารคัดหลั่งหรือเมือกที่สร้างจากเซลล์ของ เนื้อเยื่อ/ต่อม/อวัยวะในระบบทางเดินหายใจ (ลำคอ, คอหอย, ท่อลม, หลอดลม, ปอด) ซึ่งร่างกายมักกำจัดออกโดยการไอ หรือ ขากเสมหะ/ขากเสลด

เสมหะเกิดจากอะไร?

เสมหะ เกิดจากมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น

 • ระคายเคือง อาจจาก ฝุ่น ควัน การสูบบุหรี่
 • การอักเสบ ทั้ง
  • การอักเสบติดเชื้อ เช่น หลอดลมอักเสบ, ปอดอักเสบ, วัณโรคปอด, เยื่อจมูกอักเสบ, ไซนัสอักเสบ, เจ็บคอ_คอออักเสบ
  • การอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น สูบบุหรี่, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคกรดไหลย้อน,
  • ภาวะปอดบวมน้ำ เช่น โรคจากขึ้นที่สูง
  • มะเร็งปอด

สีของเสมหะ

เสมหะมีได้หลายสี ขึ้นกับสาเหตุ เช่น

 • สีขาว: สาเหตุ เช่น
  • โรคภูมิแพ้
  • ระบบทางเดินหายใจระคายเคือง เช่นจาก สูบบุหรี่ ได้รับฝุ่น ควัน
  • โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส เช่น โรคหวัด
  • ภาวะหัวใจล้มเหลว
  • กรดไหลย้อน
 • สีชมพู: สาเหตุ เช่น
  • ปอดบวมน้ำ
 • สีเขียว, สีเหลือง, สีเทา: สาเหตุมักจากระบบทางเดินหายใจติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น
  • เจ็บคอ_คออักเสบ (คอหอยอักเสบ)
  • ไซนัสอักเสบ
 • สีสนิม: สาเหตุ เช่น
  • วัณโรคปอด
  • ปอดติดเชื้อแบคทีเรีย
  • ส่วนน้อยจาก มะเร็งปอด
 • สีขาว ลักษณะคล้ายโฟม: สาเหตุ เช่น ปอดบวมน้ำ
 • สีดำ: สาเหตุเช่น
  • โรคเชื้อราของระบบทางเดินหายใจ
  • สูบบุหรี่
 • เสมหะปนเลือด: สาเหตุ เช่น
  • มีการอักเสบ หรือ แผล ใน ลำคอ กล่องเสียง หรือ หลอดลม
  • ปากคอแห้งมาก
  • วัณโรคปอด
  • มะเร็งปอด

อาการที่มักเกิดร่วมกับการมีเสมหะ

เสมหะมักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเสมอทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ เช่น

 • ไอ ที่มีสาเหตุได้ทั้งจาก
  • ระบบทางเดินหายใจระคายเคือง เช่นจาก ปากคอแห้ง
  • โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไซนัสอักเสบ โรคหวัด
  • ทางเดินหายใจอักเสบจากไม่ติดเชื้อ เช่นจาก กรดไหลย้อน, โรคหืด, ถุงลมโป่งพอง, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง(โรคซีโอพีดี)
 • เจ็บคอ ที่มีสาเหตุเช่นเดียวกับการไอ
 • หายใจลำบาก
 • มีไข้

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่

ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเมื่อ

 • มีเสมหะต่อเนื่อง
 • มีเสมหะปนเลือดต่อเนื่อง
 • มีเสมหะร่วมกับมีไข้ และไข้ไม่ลดลงภายใน 1-2วัน หลังดูแลตนเอง หรือไข้สูงขึ้นเรื่อยๆ
 • หายใจลำบาก / หอบเหนื่อย
 • อ่อนเพลีย
 • กังวลในอาการ
 • เสมหะมีสีอื่นๆต่อเนื่องที่ไม่ใช่สีขาว

บรรณานุกรม

 1. Sputum http://en.wikipedia.org/wiki/Sputum [2020,Jan4]
 2. https://www.healthline.com/health/green-phlegm#takeaway [2020,Jan4]