เงิน (Silver)

บทความที่เกี่ยวข้อง
เงิน

เงิน (Silver) ชื่อลาตินคือ Argentum มีสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ว่า Ag เป็นโลหะหนักที่พบในธรรมชาติเช่น ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ เหมืองแร่ ซึ่งเงินเป็นแร่ธาตุที่เป็นโลหะที่ไม่มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของเซลล์

เงินเป็นโลหะสีขาววาว มีความสวยงาม นำความร้อนและนำกระแสไฟฟ้าได้ดี คนนำเงินมาใช้ทำเครื่องประดับและใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น เครื่องเรีอน อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า อุตสาหรรมสิ่งพิมพ์และฟิล์มต่างๆ และกระจก

คนจะได้รับพิษจากโลหะเงินเมื่อร่างกายได้รับเงินเกินขนาดจากการปนเปื้อนในอาหารและ น้ำดื่มหรือจากการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเช่น

  • เมื่อผิวหนังสัมผัสโลหะเงินเรื้อรังอาจทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองจนอาจเกิดผื่นแพ้สัมผัส หรือผื่นระคายสัมผัสได้
  • ถ้าโลหะเงินสัมผัสตาเรื้อรังจะก่อให้เกิดลูกตาอักเสบรุนแรงได้
  • ถ้าบริโภคโลหะเงินโดยการกิน/ดื่มปริมาณสูง (การปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้) อาจก่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปวดศีรษะ
  • ถ้าสูดดมฝุ่นโลหะเงินจะก่อการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อปอด เกิดปอดอักเสบได้
  • นอกจากนั้นถ้าร่างกายสะสมโลหะเงินในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดไตอักเสบจนถึงไตวาย ตับอักเสบ ภาวะโลหิตจาง และก่อผลทางสมองเกิดอาการซึม สับสน หมดสติ โคม่า และอาจเสียชีวิตได้

ทั้งนี้อาการจากพิษของโลหะเงินจะคล้ายคลึงกับพิษโลหะหนักทุกชนิด ซึ่งแพทย์วินิจฉัยภาวะพิษโลหะเงินได้จากประวัติบริโภค/สัมผัสโลหะเงินร่วมกับอาการที่เกิดขึ้น และการตรวจปริมาณเงินในเลือดและในปัสสาวะ

อนึ่ง ค่าปกติของโลหะเงินในเลือดคือน้อยกว่า 2.3 ไมโครกรัม/ลิตร และในปัสสาวะคือน้อยกว่า 2 ไมโครกรัมในปริมาณน้ำปัสสาวะที่เก็บได้ทั้งหมดใน 24 ชั่วโมง

บรรณานุกรม

  1. http://www.lenntech.com/periodic/elements/ag.html [2016,May21]
  2. http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/hylanderhaxton_not_2906_en.pdf [2016,May21]
  3. http://www.clinchem.org/content/37/10/1683.full.pdf [2016,May21]