ฮิสตามีน (Histamine)

ฮิสตามีน เป็นสารเคมีที่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายสร้างขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ สารเคมีบางชนิดที่รวมถึงยาด้วย ซึ่งส่งผลให้เนื้อเยื่อที่สัมผัสกับฮิสตามีนเกิดการอักเสบ เกิดเป็นอาการแพ้ หรือเกิดโรคภูมิแพ้ เช่น ขึ้นผื่น คัน บวม หลอดเลือดขยายที่ส่งผลให้ผิวหนังเกิดเป็นสีแดง หรือเยื่อตาอัก เสบเกิดเป็นตาแดง และมีน้ำตาไหล และเมื่อสัมผัสกับอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ จะส่งผลให้เกิดการระคายเคือง ก่ออาการไอ รวมทั้งเซลล์เยื่อเมือกของระบบนี้ยังจะสร้างน้ำมูกมากขึ้น และในรายที่รุนแรงยังเป็นปัจจัยให้หลอดลมเกิดการหดตัว ก่อให้เกิดอาการหายใจลำบาก หรือโรคหืดได้

บรรณานุกรม

  1. Histamine http://www.bio.davidson.edu/courses/immunology/students/spring2000/lamar/mfirp.htm [2013,Dec1].