อาหารเช้า (Breakfast)

อาหารเช้า คือ อาหารมื้อแรกหลังจากเราตื่นนอน ทั้งนี้ มีการศึกษาพบว่า เป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุด เนื่องจากพลังงานที่ได้ จะนำไปใช้ช่วยการทำงานตั้งแต่เช้าไปจนตลอดทั้งวัน รวมทั้งในการทำงานของสมอง

ดังนั้น ทุกคนจึงจำเป็นต้องกินอาหารเช้า และควรเป็นมื้ออาหารที่ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คือ อาหารมีประโยชน์ 5 หมู่

การกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มสมาธิ และลดความหิวและความอยากอาหารของร่างกายตลอดทั้งวัน จึงช่วยการควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วนด้วย

ดังนั้น แพทย์ พยาบาล และโภชนากร จึงแนะนำให้จำเป็นต้องกินอาหารเช้าเสมอเป็นประจำทุกวัน ควรจัดสรรเวลาให้มีเวลาในการกินอาหารเช้า และควรต้องเลือกกินอาหารประเภทมีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการงดอาหารเช้าเป็นครั้งคราว เช่น เพื่อการตรวจเลือด หรือ การผ่าตัด สามารถทำได้โดยไม่มีผลเสียแต่อย่างไร

แหล่งข้อมูล:

  1. Breakfast. http://en.wikipedia.org/wiki/Breakfast [2013,Jan28].