อาหาร (Food)

อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไปในร่างกายที่ได้มาจากพืชและสัตว์ เมื่อรับประ ทานเข้าไปแล้วต้องให้ประโยชน์แก่ร่างกาย เพื่อการคงชีวิต การเจริญเติบโตของเซลล์ การซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายสึกหรอ และเพื่อให้เซลล์ต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัว อย่างอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น (นม เนย ไข่) ผัก ผลไม้ และ ผลิต ภัณฑ์จากพืช (เช่น แป้ง น้ำตาล น้ำมันพืช) เป็นต้น โดยสารสำคัญในอาหารที่ร่างกายนำมาเลี้ยงเซลล์ต่างๆ เรียกว่า สารอาหาร ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารหลัก 6 ชนิด คือ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ (เกลือแร่) และน้ำ