อาการเฉียบพลัน (Acute symptom) อาการเรื้อรัง (Chronic symptom)

อาการ (Symptom) คือ สิ่งผิดปกติที่ผู้ป่วยรู้สึกได้ รู้ได้ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับตนเอง โดยทั่วไป อาการจะมีได้ 2 ลักษณะ คือ อาการเฉียบพลัน (อาการฉับพลัน) และอาการเรื้อรัง

  • อาการเฉียบพลัน (ฉับพลัน/Acute symptom) คือ อาการที่เกิดขึ้นทันที หรือ อย่างรวด เร็ว และมักรักษาได้หายภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่อาจมีอาการอยู่ได้นาน ถึงประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ เช่น การมีไข้ หรือ อาการไอ จากการติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โรคหลอดลมอักเสบ หรือ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ตัว ตาเหลืองจากโรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
  • อาการเรื้อรัง (Chronic symptom) คือ อาการที่เป็นมานาน มักนานเกิน 3-6 เดือน อา การมักเป็นไม่มาก แต่ไม่หายไป อาจมีอาการต่อเนื่อง หรือ เป็นๆหายๆ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษา อาการจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และโดยทั่วไป ถ้าสุขภาพอ่อนแอ มักเกิดอาการเฉียบพลันจากการติดเชื้อทับซ้อนอาการเรื้อรังขึ้นมาได้เป็นระยะๆ เช่น อาการไอ ในโรคหลอดลมพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ อาการตัว ตาเหลืองในโรคตับแข็ง หรืออาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน เป็นต้น

บรรณานุกรม

  1. Acute (Medicine). http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_(medicine) [2012,Nov27].
  2. Chronic (Medicine). http://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_(medicine) [2012,Nov27].