อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)

บทความที่เกี่ยวข้อง
อะฟลาทอกซิน

อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เป็นสารพิษชนิดหนึ่งซึ่งมักพบเจือปนอยู่ในอาหาร เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ประเภทเชื้อรากลุ่ม Aspergillus ได้แก่ A. flavus, A. parasiticus และ A. nomius แต่ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราชนิด A.flavus ที่เจริญเติบโตอยู่บนเมล็ดถั่วลิสงและข้าวโพด นอก จากนี้ยังพบในข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี มันสำปะหลัง กระเทียม หัวหอม พริกแห้ง มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมเหลือง มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถทนความร้อนสูง การต้มหรือทอดไม่สามารถทำลาย สารนี้ได้ เมื่อบริโภคอะฟลาทอกซินจำนวนมากทำให้มีอาการท้องเดิน/ท้องเสีย อาเจียน ถ้าบริโภคแบบสะสมเป็นเวลานานต่อเนื่องจะเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับ

Updated 2015, June 20