สารก่อภูมิแพ้ (Allergen)

สารก่อภูมิแพ้ คือ สารที่เมื่อร่างกายบางคนได้รับแล้ว อาจโดยการสัมผัสกับผิวหนัง หาย ใจ ได้กลิ่น และ/หรือ กิน/ดื่ม สารเหล่านี้จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย ก่อให้ร่างกายเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ เช่น ขึ้นผื่น ตาแดง คันตา น้ำตาไหล ไอ มีน้ำมูกเรื้อรัง หรือมีอาการทางการหายใจ เช่น หายใจลำบาก

สารก่อภูมิแพ้ที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้บ่อย เช่น ขนสัตว์ ฝุ่น ควัน เกสรดอกไม้ น้ำ หอม สารเคมีต่างๆ อาหารทะเล ไข่ ถั่วต่างๆ และยาบางชนิดโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ

บรรณานุกรม

  1. Allergen http://en.wikipedia.org/wiki/Allergen [2013,Dec3].