ระยะฟักตัว (Incubation period)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระยะฟักตัว

ระยะฟักตัว หรือ ระยะฟักตัวของโรค คือ ระยะเวลานับจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนก่อให้ เกิดอาการ ทั้งนี้เป็นระยะเวลาที่เชื้อโรคใช้เพื่อการเจริญเติบโต แบ่งตัวจนมีกำลังมากพอจะก่ออาการเช่น ระยะฟักตัวของโรคไวรัสตับอักเสบ บี ประมาณ 30 - 180 วัน หมายความว่า เมื่อได้ รับเชื้อไปแล้วจะยังไม่มีอาการ แต่จะไปมีอาการเอาประมาณ 30 - 180 วันไปแล้ว ซึ่งในระยะนี้ ถ้าเป็นโรคติดต่อ ผู้ติดเชื้อถึงแม้ยังไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้

Updated 2014, Dec 13