ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal system)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal system) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆคือ

  • กล้ามเนื้อลาย (กล้ามเนื้อของอวัยวะภายนอกเช่น แขน ขา ลำตัว หลัง หน้าท้อง)
  • กระดูกตลอดทั้งลำตัวตั้งแต่ กะโหลก กระดูกสันหลัง กระดูก แขน ขา มือ เท้า นิ้ว ไหล่ และสะโพก
  • เอ็นต่างๆ และ
  • ข้อต่างๆเช่น ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อขา ข้อสะโพก ข้อนิ้ว

กล้ามเนื้อลาย มีหน้าที่ในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเช่น เดิน ยืน นั่ง หายใจ โรคที่เกิดกับกล้ามเนื้อลายเช่น ตะคริว ปวดขา ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้อฉีก

กระดูก ทำหน้าที่ให้การเจริญเติบโตและแข็งแรงของร่างกาย และใช้ในการเคลื่อนไหว โรคของกระดูกเช่น กระดูกหัก กระดูกอักเสบ กระดูกพรุน ปวดหลังจากหมอนรองกระดูกสันหลัง

เอ็น มีหน้าที่ช่วยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ช่วยยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกเรียกว่า เอ็นกล้ามเนื้อ (Tendon) แต่เอ็นที่ช่วยการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกระดูกโดยยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกเรียกว่า เอ็นกระดูก (Ligament) โรคของเอ็นเช่น เอ็นฉีกขาดจากอุบัติเหตุ

ข้อ มีหน้าที่ช่วยการเคลื่อนไหวของกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคที่พบเกิดกับข้อเช่น ข้อเสื่อม โรคข้อรูมาตอยด์

Updated 2015, July 11