ปากคอแห้ง (Dry mouth and Dry throat)

สารบัญ บทความที่เกี่ยวข้อง

ปากคอแห้งคือโรคอะไร? พบบ่อยไหม?

ปากคอแห้ง(Dry mouth and Dry throat ) คืออาการที่รู้สึกว่า ปาก-คอ แห้ง น้ำลายเหนียว ขาดน้ำ ซึ่งทั่วไปเกิดจากภาวะมีน้ำลายน้อยกว่าปกติ

ปากคอแห้ง เป็นอาการ ไม่ใช่โรค เป็นอาการพบบ่อยทั้งเพศหญิง และเพศชาย ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ซึ่งประมาณ 20% ของผู้สูงอายุจะมีอาการนี้

ปากคอแห้งเกิดจากอะไร?

ปากคอแห้ง

ปากคอแห้งเกิดได้จากต่อมน้ำลายทำงานลดลง จึงสร้างน้ำลายลดลง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • ผลข้างเคียงจากยาหลายชนิด เช่น ยาลดน้ำมูก, ยาโรคภูมิแพ้/ ยาแก้แพ้, ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine), ยาแก้ปวดบางชนิด, ยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิด, ยาขับน้ำ/ ยาขับปัสสาวะ, และยาคลายเครียด /ยารักษาทางจิตเวชบางชนิด, ยาเคมีบำบัด
 • โรคออโตอิมมูน/ โรคภูมิต้านตนเอง
 • โรคของต่อมน้ำลาย เช่น โรคต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรัง หรือ การผ่าตัดต่อมน้ำลายจากโรคต่างๆ เช่น เนื้องอกต่อมน้ำลาย
 • โรคเอดส์
 • โรคเบาหวาน เพราะก่อการอักเสบของเนื้อเยื่อได้ทุกชนิดในร่างกายรวมทั้ง เนื้อเยื่อต่อมน้ำลาย
 • การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน เช่น ในการตั้งครรภ์ หรือในวัยหมดประจำเดือน
 • โรคทางพันธุกรรมบางโรคที่ส่งผลให้เยื่อเมือกของอวัยวะต่างๆทำงานลดลง เช่น กลุ่มอาการโจเกรน (Sjogren’s syndrome)
 • โรคสมอง หรือ โรคของเส้นประสาทบางชนิดที่ควบคุมการสร้างน้ำลาย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง
 • การรักษาโรคมะเร็งส่วนศีรษะ ลำคอด้วยการฉายรังสีรักษา ผ่านช่องปาก
 • การหายใจทางปาก เช่น นอนอ้าปากหายใจ, นอนกรน, หรือ โรคหืด
 • ภาวะขาดน้ำ
 • ปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจ ความเครียด
 • อายุ เพราะพบได้สูงในผู้สูงอายุ เซลล์ต่างๆจึงเสื่อมการทำงานลง แต่บางการศึกษาค้านว่า น่าเกิดจากผลข้างเคียงของยาต่างๆที่ผู้สูงอายุบริโภคมากกว่า

ปากคอแห้งมีอาการอย่างไร?

อาการพบร่วมกับปากคอแห้งที่พบบ่อย ได้แก่

 • กลืนลำบาก จากปริมาณน้ำลายที่ใช้หล่อลื่นในการกลืนลดลง
 • พูดลำบาก ออกเสียงบางคำลำบาก จากเนื้อเยื่อในช่องปากแห้ง เนื้อเยื่อต่างๆที่ใช้ออกเสียงจึงทำงานติดขัด
 • ลิ้นรับรสชาติอาหารผิดปกติ เพราะน้ำลายมีสารบางชนิดช่วยการรับรสชาติ
 • เจ็บปาก แสบปากได้ง่าย ช่องปากเกิดแผลได้ง่าย โดยเฉพาะมุมปากสองข้าง
 • มีกลิ่นปาก จากเศษอาหารหมักหมมที่เหงือกและฟันจากขาดน้ำลายช่วยกำจัด เศษอาหารจึงเกิดการบูด เน่าเสีย จึงก่อให้เกิดกลิ่น
 • ฟันผุได้ง่าย จากขาดน้ำลายช่วยกำจัดเศษอาหารที่ติดเคลือบฟัน

แพทย์วินิจฉัยอาการปากคอแห้งได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยอาการปากคอแห้ง และหาสาเหตุได้จาก

 • การซักถามประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย ที่สำคัญ เช่น ประวัติอาการต่างๆ ประวัติการเจ็บป่วยต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติกินยาต่างๆ
 • การตรวจร่างกาย ที่รวมถึง การตรวจช่องปากและฟัน
 • และอาจมีการตรวจสืบค้นต่างๆเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ ทั้งนี้ขึ้นกับอาการผู้ป่วย และดุลพินิจของแพทย์ เช่น
  • การตรวจเลือด ดูค่าน้ำตาล เมื่อสงสัยสาเหตุจากโรคเบาหวาน เป็นต้น

รักษาปากคอแห้งได้อย่างไร?

แนวทางการรักษาอาการปากคอแห้งคือ การรักษาประคับประคองตามอาการ, การรักษาสาเหตุ, และการดูแลรักษาช่องปากและฟัน

ก. การรักษาประคับประคองตามอาการ: เช่น

 • แนะนำให้ผู้ป่วยเข้าใจเพื่อการดูแลตนเอง
 • การช่วยให้ปากคอชุ่มชื้นขึ้น เช่น
  • จิบน้ำบ่อยๆ
  • การเคี้ยวหมากฝรั่งชนิดไม่มีน้ำตาล
  • การใช้น้ำลายเทียม (ได้ผลในผู้ป่วยบางราย)
  • การกินยากระตุ้นการสร้างน้ำลาย (ให้ยาโดยแพทย์)

ข. การรักษาสาเหตุ: ซึ่งจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละสาเหตุ เช่น

 • กินยารักษาควบคุมโรคเบาหวาน เมื่อสาเหตุเกิดจากโรคเบาหวาน
 • หรือการปรับเปลี่ยนยา เมื่อสาเหตุเกิดจากผลข้างเคียงของยา เป็นต้น

ค. การดูแลรักษาช่องปากและฟัน: เพื่อ ป้องกัน รักษา ฟันผุ และ เหงือกอักเสบ ดังจะกล่าวในหัวข้อการดูแลตนเอง

ปากคอแห้งรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

ปากคอแห้ง เป็นอาการที่ไม่รุนแรง บางสาเหตุรักษาหายได้ เช่น สาเหตุจากผลข้างเคียงของยา ซึ่งอาการจะกลับปกติเมื่อเปลี่ยนยา แต่บางสาเหตุรักษาให้หายไม่ได้เช่น จากการผ่าตัดต่อมน้ำลาย หรือ จากรังสีรักษาผ่านช่องปากในการรักษาโรคมะเร็งในระบบศีรษะและลำคอ แต่สามารถ ดูแล บรรเทาอาการได้เสมอ

ทั้งนี้ ผลข้างเคียงจากอาการปากคอแห้ง เช่น

 • กระทบต่อคุณภาพชีวิต เพราะส่งผลต่อ การพูด การกิน การกลืน
 • มีกลิ่นปาก
 • เป็นปัจจัยเสี่ยงให้ฟันผุได้ง่าย
 • ช่องปากติดเชื้อราง่าย(อ่านรายละเอียดเพิมเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง เชื้อราช่องปาก)
 • ก่ออาการเจ็บช่องปากเมื่อต้องใส่ฟันปลอม

อนึ่ง: น้ำลาย มีหน้าที่สำคัญหลายประการ คือ

 • ช่วยหล่อลื่นช่องปาก
 • ช่วยย่อยอาหารในปากเพราะมีน้ำย่อยอาหารเป็นส่วนประกอบด้วย
 • ช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรียของช่องปาก จึงช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุ และเหงือกอักเสบ เพราะในน้ำลายมีสารภูมิคุ้มกันต้านทานโรค และช่วยกำจัดเศษอาหารไม่ให้เกาะติดฟันและเหงือก จึงช่วยลดฟันผุ และเหงือกอักเสบ ดังนั้นเมื่อน้ำลายลดลง จึงก่อผลข้างเคียงดังกล่าว

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเอง การพบแพทย์ เมื่อมีปากคอแห้ง ได้แก่

 • เข้าใจเรื่องของอาการ และดูแลตนเองสม่ำเสมอ เคร่งครัด
 • ดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน โดย
  • การแปรงฟันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เมื่อตื่นนอนเช้า และก่อนเข้านอน,
  • ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้งก่อนแปรงฟันเข้านอน
  • ใช้ยาสีฟันชนิดมีฟลูออไรด์ (Fluoride) เป็นส่วนผสม
  • บ้วนปากให้สะอาดด้วยน้ำประปาสะอาด หลังกินอาหาร หรือ ดื่มเครื่องดื่ม,
  • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาบ้วนปาก ชนิดมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม,
  • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ดื่มเครื่องดื่มกาเฟอีนมากเกินไป เพราะมีผลให้เยื่อบุช่องปากแห้ง และอักเสบได้ง่าย,
  • พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยทุกปี หรือ ตามทันตแพทย์แนะนำ,
  • รีบพบทันตแพทย์ หรือ พบก่อนนัด เมื่อมีปัญหาในช่องปาก และ/หรือ ฟัน
 • ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8แก้ว เมื่อไม่มีโรคต้องจำกัดน้ำดื่ม
 • จิบน้ำบ่อยๆ
 • อาหารแต่ละมื้อ ควรมีอาหารน้ำร่วมด้วยเสมอ เช่น แกงจืด เพื่อช่วยการกลืน
 • ไม่กินอาหารหวาน หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมาก เช่น น้ำหวาน และ น้ำอัดลม โดยเฉพาะที่ติดฟันง่าย เช่น ทอฟฟี่
 • หลีกเลี่ยงอาหารรสเปรี้ยว เพราะเพิ่มกรดในปาก ฟันจึงผุได้ง่ายขึ้น
 • จำกัดการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน เพราะจะขับน้ำ ส่งผลให้ปากแห้ง คอแห้งมากขึ้น เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มชูกำลัง
 • กินอาหารรสจืด เพราะอาหารรสจัด หรือ เครื่องเทศ จะเพิ่มการระคายเคืองเนื้อเยื่อช่องปาก
 • เคี้ยวหมากฝรั่งชนิดไม่มีน้ำตาลเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำลาย
 • หลีกเลี่ยงการหายใจทางปาก
 • สังเกตอาการจากการใช้ยาต่างๆ เมื่อมีอาการจากการใช้ยาควรพบแพทย์เพื่อขอปรับเปลี่ยนยา
 • รักษา ควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุ ดังกล่าวแล้ว

ป้องกันอาการปากคอแห้งได้อย่างไร?

การป้องกันอาการปากคอแห้ง คือ การป้องกัน และการรักษา ควบคุมสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง (ดังได้กล่าวแล้วใน ‘หัวข้อสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงฯ’) ที่เป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกัน รักษา ควบคุมได้ โดยเฉพาะการดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8แก้ว เมื่อไม่มีโรคที่ต้องจำกัดน้ำดื่ม รวมถึงการรักษาความสะอาดของช่องปาก เหงือก และฟัน

บรรณานุกรม

 1. Gonsalves, W. et al. (2008). Common oral conditions in older persons. Am Fam Physician. 78, 845-852.
 2. https://www.nhs.uk/conditions/dry-mouth/ [2019,Aug31]
 3. https://www.nidcr.nih.gov/health-info/dry-mouth[2019,Aug31]
 4. https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/d/dry-mouth[2019,Aug31]