นิ่ว: โรคนิ่ว (Calculi)

บทความที่เกี่ยวข้อง
นิ่ว-โรคนิ่ว

นิ่ว (Stone หรือ Calculi หรือ Lithiasis) คือเกลือเคมี หรือสารเคมีบางชนิดเช่น ไขมันคอ เลสเทอรอลที่เกิดเป็นก้อนแข็งอยู่ภายในอวัยวะต่างๆเช่น ไต กระเพาะปัสสาวะ และถุงน้ำดี หรือในท่อของต่อมบางชนิดในร่างกายเช่น ในท่อน้ำลาย/นิ่วน้ำลาย หรือในท่อตับอ่อน

กลไกการเกิดนิ่วจะแตกต่างกันตามอวัยวะที่เกิดนิ่วเช่น

  • นิ่วในถุงน้ำดี เกิดจากการมีเกลือเคมีหรือสารเคมีบางชนิดในร่างกายสูงมากผิดปกติ อาจเกิดจากการบริโภคอาหารบางชนิดไม่ถูกสัดส่วนเช่น กินอาหารคอเลสเทอรอลสูง หรือ
  • นิ่วในไต เกิดจากมีการติดเชื้อเรื้อรังของไต และจากภาวะมีปัสสาวะน้อย สารต่างๆในปัสสาวะจึงเข้มข้นตกตะกอนได้ง่าย

นอกจากนั้นสารประกอบในนิ่ว อาการ วิธีวินิจฉัย และวิธีรักษา (โดยทั่วไปมักเป็นการผ่าตัด) ยังแตกต่างกันขึ้นกับว่าเป็นนิ่วของอวัยวะใดเช่น นิ่วในไต หรือนิ่วในถุงน้ำดี

ส่วนความรุนแรงของนิ่วขึ้นกับอวัยวะที่เกิดนิ่ว ขนาดก้อนนิ่ว และสุขภาพร่างกายของผู้เป็นนิ่ว เช่น นิ่วในไตจะรุนแรงกว่านิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น

บรรณานุกรม

  1. Calculus(Medicine) http://en.wikipedia.org/wiki/Calculus_(medicine) [2015,Dec21]
Updated 2015, Nov 21