ทอง (Gold)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ทอง

ทอง (Gold หรือภาษาลาตินคือ Aurum และมีสัญลักษณ์คือ Au) เป็นแร่ธาตุที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิติของคนเรา เป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติที่พบในดิน หิน และเหมืองแร่ มีลักษณะเป็นก้อนแข็งสีเหลืองทองวาว เป็นแร่ธาตุที่มีราคาสูง คนนิยมนำมาใช้ทำเป็นเครื่องประดับและทดแทนค่าของเงินตรา จัดเป็นโลหะหนักที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดพิษในคน พิษจากทองมักเกิดจากยารักษาโรคที่มีส่วนประกอบของทองเช่น ยารับประทานในโรคข้อรูมาตอยด์ที่ชื่อ Auranofin โดยอาการพิษที่พบได้บ่อยเช่น ผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ ช่องปากอักเสบ และไตอักเสบ

ทั้งนี้แพทย์วินิจฉัยภาวะพิษจากทองได้จากประวัติบริโภค/สัมผัสโลหะทอง/ประวัติใช้ยาต่างๆ ประวัติโรคประจำตัวร่วมกับอาการ และการตรวจปริมาณค่าทองในเลือดและในปัสสาวะ

อนึ่งทั่วไปไม่พบค่าทองในเลือดและในปัสสาวะของคนปกติ หรือถ้าพบก็เป็นปริมาณที่น้อยมากๆ ดังนั้นค่าทองที่ตรวจได้จึงมักเป็นค่าผิดปกติที่จะก่ออาการพิษได้มากน้อยขึ้นกับปริมาณมากน้อยของทองที่ตรวจได้

บรรณานุกรม

  1. http://www.particleandfibretoxicology.com/content/8/1/16 [2015,Nov21]
  2. http://www.uptodate.com/contents/major-side-effects-of-gold-therapy [2015,Nov21]