คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งไฝ

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งไฝ

มะเร็งไฝหรือมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา (Melanoma of skin) ในการจัดลำดับทั่วโลกปี 2020 พบบ่อยเป็นอันดับ 17 ของมะเร็งทุกชนิด เฉลี่ยเป็นมะเร็งพบน้อยประมาณ 3.4 รายต่อประชากร แสนคน แต่พบสูงที่สุดในออสเตรเลีย คือ 36.6 รายต่อประชากร1แสนคน มะเร็งไฝเป็นมะเร็งของผู้ใหญ่ แต่ก็พบได้ทุกอายุ เพศชายพบบ่อยกว่าเพศหญิงแต่อาจเพราะเพศชายมีปัจจัยเสี่ยงสูงกว่า และพบในคนผิวขาวมากกว่าคนผิวดำและชาวเอเชีย จัดเป็นมะเร็งมีความรุนแรงโรคระดับปานกลาง  ในสหรัฐอเมริกามีรายงานอัตรารอดที่ห้าปีเฉลี่ยทุกระยะโรครวมกันอยู่ในช่วง 30-95% ขึ้นกับระยะโรค

ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งไฝมีหลายปัจจัย ถ้าคนไหนมีหลายปัจจัย โอกาสเกิดมะเร็งไฝก็จะสูงขึ้นมากกว่าผู้มีปัจจัยเดียวหรือมีปัจจัยน้อยกว่า โดยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่

 • แสงยูวี: เป็นปัจจัยสำคัญหลัก ทั้งยูวีจากแสงแดด(เป็นปัจจัยหลักสำหรับคนทั่วไป)และยูวีจากที่ใช้รักษาบางโรค เช่น ซึมเศร้าในการลดความหม่นหมองในฤดูหิมะ,หรือใช้ในห้องปฏิบัติการในการฆ่าเชื้อโรค
 • ไฝที่มีลักษณะผิดปกติ: โดยเฉพาะผิดไปจากเดิม เช่น ขนาดใหญ่ โตเร็ว หลายสีในไฝเดียว  รูปร่างไฝบิดเบี้ยวไม่กลมหรือรี ขอบเขตไม่เรียบ หยักไปหยักมา  เลือดออกง่าย หรือเป็นแผลเรื้อรัง รูปร่างลักษณะเปลี่ยนตลอดเวลา และกินลึกลงใต้ผิวหนัง
 • ไฝชนิดที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีมะเร็งไฝ
 • ไฝขนาดใหญ่ตั้งแต่แรกเกิด และไม่จางหายไปเมื่อโตขึ้น มีโอกาสเปลี่ยนเป็นมะเร็งไฝได้ 0-5%
 • มีไฝทั่วตัวจำนวนมากผิดปกติ
 • เชื้อชาติตะวันตก, เชื้อชาติผิวขาว
 • คนที่มี ผิวบาง/สีซีด ตกกระ ผมสีอ่อน ตาสีอ่อน
 • ผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังทุกชนิด โดยเฉพาะมะเร็งไฝ
 • ผู้มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ, ผิดปกติ เช่น ปลูกถ่ายอวัยวะ, เอชไอวี/เอดส์
 • เพศชาย: แต่การศึกษาชี้ว่า เพราะผู้ชายมักมีกิจวัตรออกแดดมากกว่าผู้หญิง
 • โรคทางพันธุกรรมที่พบน้อยมากที่เรียกว่า Xeroderma pigmentosum ที่ผู้ป่วยจะมีผิวบางและแห้งมาก ตกกระทั่วตัว และผิวจะไวต่อแสงแดดมากและซ่อมแซมเซลล์เซลล์ที่บาดเจ็บจากถูกแสงแดดไม่ได้หรือได้น้อยกว่าปกติมมาก
 • พันธุกรรม: มีประวัติมะเร็งไฝในครอบครัว

ดังนั้นการดูแลตนเอง: เช่น

 • เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวร่วมกับมีไฝ ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาวิธีดูแลตนเอง
 • สำรวจผิวหนังตนเองทั่วตัวอย่างน้อยทุกเดือน ถ้าพบสิ่งผิดปกติที่อธิบายไม่ได้ ควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาล
 • หลีกเลี่ยงแสงยูวีที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะแสงแดด ซึ่งถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องหาเครื่องป้องกัน เช่น หมวก ร่ม เสื้อผ้า ระยะเวลาที่ออกแดด ครีมกันแดด

บรรณานุกรม

 1. https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates-for-melanoma-skin-cancer-by-stage.html [2022,Dec13]
 2. https://www.wcrf.org/cancer-trends/skin-cancer-statistics/ [2022,Dec13]