คาลาไมน์โลชั่น (Calamine Lotion)

สารบัญ บทความที่เกี่ยวข้อง

บทนำ

คาลาไมน์โลชั่น/ยาคาลาไมน์ (Calamine lotion) เป็นยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้ทาผิวหนังเพื่อ

แก้อาการผื่นคัน ลมพิษ อาการแพ้พืช แมลงกัดต่อย หรือแม้แต่ผิวไหม้เนื่องจากแสงแดด มีตัวยาสำ คัญคือ Zinc oxide หรือ Zinc Carbonate และยังมีตัวยาอื่นที่ช่วยเสริมฤทธิ์ของการรักษา เช่น Chlorpheniramine หรือ Diphenhydramine HCl ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรตำรับของแต่ละบริษัทว่าขึ้นทะเบียนยาอย่างไร

นอกจากฤทธิ์ในการแก้แพ้ทางผิวหนังแล้ว คาลาไมน์ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคได้บ้าง และป้อง กันการติดเชื้อทางผิวหนังได้เล็กน้อย

ประชาชนมักจะซื้อยาคาลาไมน์นี้เก็บไว้เป็นยาประจำบ้าน พร้อมที่จะหยิบใช้เมื่อจำเป็น ด้วย มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป รวมไปถึงมีใช้ในโรงพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ

ยาคาลาไมน์โลชั่นมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คาลาไมน์โลชั่น

คาลาไมน์โลชั่นมีสรรพคุณ ใช้ทาบรรเทาอาการผื่นคัน ลมพิษ แมลงกัดต่อย อาการแพ้พืช บางชนิด อาการคันจาก งูสวัด อีสุกอีใส ผิวไหม้เนื่องจากแสงแดด

ยาคาลาไมน์โลชั่นมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาสำคัญในคาลาไมน์โลชั่น คือ Zinc oxide ซึ่งมีฤทธิ์ฝาด ลดอาการอักเสบทางผิวหนัง และช่วยสมานผิว (ทำให้แผลจากการคันติดกัน) ได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวหนังจากแสงยูวี (UV light) ซึ่งด้วยกลไกเหล่านี้จึงทำให้คาลาไมน์มีฤทธิ์ทางการรักษาบรรเทาอาการจากผื่นคันต่างๆ

ยาคาลาไมน์โลชั่นมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ประเทศไทยจัดจำหน่ายคาลาไมน์โลชั่นในรูปแบบชนิดยาน้ำแขวนตะกอน ที่เป็นกลุ่มยาใช้ภายนอก โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 60, 120 ซีซี และชนิดแกลลอน

ยาคาลาไมน์โลชั่นมีวิธีการใช้อย่างไร?

คาลาไมน์โลชั่นเป็นยาใช้ภายนอก ใช้ทายาในบริเวณที่มีอาการแพ้ผื่นคัน วันละ 3-4 ครั้ง

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงคาลาไมน์โลชั่น ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

  • ประวัติแพ้ยาทาเฉพาะที่ชนิดใดหรือไม่
  • มีโรคผิวหนังชนิดเรื้อรังอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่ และ
  • ระยะเวลาของอาการโรคเป็นมานานกี่วัน

ยาคาลาไมน์โลชั่นมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

คาลาไมน์โลชั่นเป็นยาทาภายนอกร่างกาย จึงไม่ค่อยพบผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง)

ต่อระบบต่างๆในร่างกายโดยตรง หากพบว่าหลังการทายาแล้วมีอาการผื่นขึ้นมากกว่าเดิม ระคาย เคืองบริเวณที่ทายามากขึ้น หรือมีอาการปวดแสบร้อน ควรต้องรีบล้างยาออกด้วยน้ำสะอาด และไป พบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาอาการแพ้ที่เกิดขึ้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาคาลาไมน์โลชั่นอย่างไร?

คาลาไมน์โลชั่นมีข้อควรระวังในการใช้ยา คือ

  • ห้ามเผลอรับประทาน
  • ห้ามใช้ทาบริเวณรอบตาหรือทาลูกตา
  • ห้ามใช้ยาที่หมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวม ถึงยาคาลาไมน์) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาคาลาไมน์โลชั่นมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยังไม่พบว่าคาลาไมน์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดอื่น

ควรเก็บรักษายาคาลาไมน์โลชั่นอย่างไร?

สามารถเก็บยาคาลาไมน์โลชั่นในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด และ เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาคาลาไมน์โลชั่น มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

คาลาไมน์โลชั่นที่ผลิตในประเทศไทย มีชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต
Allerdryl (อัลเลอร์ดริล) Greater Pharma
Ancamin (แอนคามิน) P P Lab
Antipru Lotion (แอนตี้พรู โลชั่น) BJ Benjaosoth
Cabana (คาบานา) L. B. S.
Cadinyl (คาดินิล) Medifive
Cadramine V (คาดราไมน์) Atlantic Lab
Caladiph (คาลาดิพ) Chinta
Calahyst Frx (คาลาอีส เอฟอาร์เอ็กซ์) The United Drug (1996)
Calakin (คาลาคิน) Utopian
Calamine Lotion Osoth Interlab (คาลาไมน์ โลชั่น โอสถ อินเตอร์แลป) Osoth Interlab
Calamine Suphong (คาลาไมน์ สุพงษ์) Suphong Bhaesaj
Calanol (คาลานอล) Nakornpatana
Calapro (คาลาโพร) Medicine Products
Calarin (คาลาริน) Thai Nakorn Patana
Caloryne (คาโลรีน) T.O. Chemicals
Canamine (คานาไมน์) Pharmahof
Canerin (คาเนอริน) T.O. Chemicals
Clara (คลารา) The Forty-Two
Hista Lotion (อีสตา โลชั่น) Pharmasant Lab
K.B. Calo (เค.บี. คาโล) K.B. Pharma
Kadryl (คาดิล) T. Man Pharma
Lanol (ลานอล) Nakornpatana
M-D Cream (เอ็ม-ดี ครีม) Milano
Patar Lotion (พาตาร์ โลชั่น) Patar Lab
Umeda Calamine-D (ยูเมดา คาลาไมน์-ดี) Umeda

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Calamine [2014,April22]
2. http://www.drugs.com/search.php?searchterm=calamine+lotion [2014,April22].
3. http://www.medicinenet.com/calamine_lotion-topical/page3.htm#Storage [2014,April22].
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Umeda%20Calamine-D/?q=calamine%20lotion&type=brief [2014,April22].