คอเลสไทรามีน (Cholestyramine)

สารบัญ บทความที่เกี่ยวข้อง

บทนำ

ยาคอเลสไทรามีน (Cholestyramine) เป็นยาที่สามารถเข้าจับกับน้ำดีที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของคนเรา ทำให้น้ำดีหมดสภาพ และไม่สามารถย่อยไขมันในอาหารที่คนเรารับประทานเข้าไป เป็นผลให้ลดการดูดซึมสารอาหารประเภทไขมันดังกล่าว ด้วยกลไกข้างต้น วงการแพทย์จึงนำคอเลสไทรามีนมาใช้เป็นยารักษาภาวะ/โรคไขมันในเลือดสูง หรือภาวะผื่นคันตามผิวหนังที่มีสาเหตุจากปริมาณสารให้สีเหลืองในน้ำดีมีมากเกินไปและร่างกายไม่สามารถกำจัดออกได้ (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ภาวะดีซ่าน) หรือใช้บรรเทาอาการท้องเสียอันเนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถดูดน้ำดีกลับไปเก็บด้วยสาเหตุจากตับวาย นอกจากนี้คอเลสไทรามีนยังสามารถดูดจับพิษของเชื้อโรคได้เช่น จากเชื้อ Clostidium difficil ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ท้องเสีย เป็นต้น

ยาคอเลสไทรามีน ที่เป็นยาแผนปัจจุบัน จะเป็นชนิดรับประทาน และมีการดูดซึมเข้าร่างกายได้ต่ำ และจะถูกขับออกมากับอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาคอเลสไทรามีนลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยระบุเป็นยาอันตราย ใช้ลดไขมันในเลือด และเป็นยาแก้ท้องเสียที่มีสาเหตุจากน้ำดีของร่างกาย

คอเลสไทรามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คอเลสไทรามีน

ยาคอเลสไทรามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

 • รักษาและลดปริมาณคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง
 • รักษาอาการ ท้องเสีย และผื่นคันตามผิวหนัง อันมีสาเหตุมาจากน้ำดีที่มากกว่าปกติ หรือจากเยื่อบุลำไส้ระคายเคืองจากน้ำดีเช่น ในภาวะลำไส้อักเสบ

คอเลสไทรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคอเลสไทรามีน คือ ตัวยาจะเข้าจับกับน้ำดีในลำไส้และกลายเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ จากนั้นจะถูกขับออกมากับอุจจาระ ส่งผลให้ลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย และลดการระคายเคืองของลำไส้จากน้ำดี ด้วยกลไกที่กล่าวมา จึงมีผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

คอเลสไทรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคอเลสไทรามีน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย:

 • เป็นยาผงสำหรับละลายน้ำขนาดบรรจุ 4 กรัม /ซอง

คอเลสไทรามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคอเลสไทรามีนมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 ซองวันละ 3 - 4 ครั้ง
 • เด็ก (นิยามคำว่าเด็ก): รับประทานครั้งละ 1 ซองวันละ 1 - 2 ครั้ง

อนึ่ง:

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • ห้ามรับประทานยานี้ในลักษณะที่เป็นผงแห้ง ต้องละลายผงยากับน้ำ 1 แก้ว (150 มิลลิลิตร) หรือกับน้ำผลไม้ คนผสมให้เข้ากันดีก่อนดื่ม
 • หากต้องรับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรปฏิบัติดังนี้ คือ
  • รับประทานยาคอเลสไทรามีนหลังจากรับประทานยาอื่นไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ
  • รับประทานยาอื่นหลังรับประทานยาคอเลสไทรามีนไปแล้วประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง

*****หมายเหตุ: ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษา แพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาคอเลสไทรามีน ผู้ป่วยควรแจ้ง แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เช่น

 • ประวัติแพ้ยาทุกชนิด เช่น กินยา/ใช้ยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือแน่นหายใจติดขัด/หายใจลำบาก /หอบเหนื่อย
 • มีโรคประจำตัวต่างๆ รวมทั้งกำลังกินยา/ใช้ยาอะไรอยู่ เพราะยาคอเลสไทรามีนอาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรืออาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กิน/ที่ใช้อยู่ก่อน
 • หากเป็นสุภาพสตรี ควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์/มีครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เพราะยาหลายประเภท สามารถผ่านทางน้ำนมหรือรกและเข้าสู่ทารก จนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาคอเลสไทรามีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

คอเลสไทรามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคอเลสไทรามีน สามารถก่อให้เกิดผล/ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) เช่น

 • ท้องผูกหรือท้องเสีย
 • ท้องอืด
 • คลื่นไส้-อาเจียน
 • อาหารไม่ย่อย
 • ผื่นคัน
 • กัดกร่อนเคลือบฟันและสามารถทำให้ฟันผุได้
 • เพิ่มไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในกระแสเลือด
 • อาจเกิดนิ่วในถุงน้ำดี

มีข้อควรระวังการใช้คอเลสไทรามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคอเลสไทรามีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ยานี้
 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีภาวะท่อทางเดินน้ำดีอุดตัน (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บท ความเรื่อง ระบบทางเดินน้ำดี), ผู้ที่มีภาวะท้องผูกขั้นรุนแรง
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์
 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีระดับเกลือแร่คลอไรด์ (Chloride, เกลือแร่ที่ช่วยรักษาความเป็นกรด -ด่างในเลือด) ในกระแสเลือดสูง
 • ระวังการใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ต่ำ (ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน), โรคเบาหวาน, โรคไต, โรคตับ, โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาคอเลสไทรามีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

คอเลสไทรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคอเลสไทรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

 • การรับประทานยาคอเลสไทรามีนร่วมกับยาหลายตัว ก่อให้เกิดการดูดซึมของยาเหล่านั้นลดน้อยลงไป จนอาจส่งผลต่อการรักษา หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกัน ยาที่กล่าวถึงเช่น Digitalis, Estrogen, Penicillin G, Phenobarbital, Spironolactone, Tetracy cline, Chlorothiazide, ยาไทรอยด์ฮอร์โมน (เช่น Levothyroxine), Warfarin และ Leflunomide (ยารักษาโรคออโตอิมมูน)
 • การรับประทานยาคอเลสไทรามีนร่วมกับวิตามินที่ละลายในไขมันเช่น วิตามิน เอ, ดี, อี, เค สามารถทำให้ลดการดูดซึมของวิตามินเหล่านี้ได้ จึงควรเลี่ยงการรับประทานร่วมกันหรือปรับเวลาของการรับประทานดังได้แนะนำแล้วในหัวข้อ ขนาดรับประทาน

ควรเก็บรักษาคอเลสไทรามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาคอเลสไทรามีน เช่น

 • เก็บยาที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
 • ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

คอเลสไทรามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคอเลสไทรามีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Resin Colestiramina (เรซินโคเลสทิรามินา)Lab Rubio

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Colestyramine [2020,Nov7]
 2. http://www.mims.com/Captcha/DefaultCaptcha?returnUrl=http%3a%2f%2fwww.mims.com%2fHongkong%2fdrug%2finfo%2fCholestyramine%2520Pharmascience%2f [2020,Nov7]
 3. http://www.mims.com/Captcha/DefaultCaptcha?returnUrl=http%3a%2f%2fwww.mims.com%2fthailand%2fdrug%2finfo%2fcolestyramine%3fmtype%3dgeneric [2020,Nov7]
 4. http://www.mims.com/Captcha/DefaultCaptcha?returnUrl=http%3a%2f%2fwww.mims.com%2fThailand%2fdrug%2finfo%2fResincolestiramina%2f%3ftype%3dbrief [2020,Nov7]
 5. https://www.drugs.com/cdi/cholestyramine-resin.html [2020,Nov7]