กระขาวที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Guttate Hypomelanosis)

บทความที่เกี่ยวข้อง


กระขาวที่ไม่ทราบสาเหตุ

บทนำ

โรคกระขาวที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Guttate Hypomelanosis) เป็นโรคเกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของเม็ดสีในผิวหนังที่พบได้บ่อย ทำให้เกิดเป็นรอยขาวกระจายตามผิวหนังได้

อาการและอาการแสดง

อาการและอาการแสดงของโรค คือ มักพบรอยโรคที่ค่อยๆมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นลักษณะ วงกลม หรือวงรี สีขาว กระจายตามบริเวณต่างๆของร่างกายอย่างสมมาตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่โดนแสงแดด เช่น บริเวณแขนด้านนอก หน้าแข้ง เป็นต้น ทั้งนี้รอยโรคเหล่านี้มักไม่มีอาการคัน หรือเจ็บปวดใด ๆ

สาเหตุการเกิด

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคนี้ที่ชัดเจน แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น

 • อายุที่เพิ่มขึ้น มักพบในอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป พบในผู้หญิงบ่อยกว่าในผู้ชาย
 • การโดนแสงแดด
 • การได้รับบาดแผลบริเวณผิวหนัง
 • ปัจจัยทางพันธุกรรม และ
 • ปัจจัยทางระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย

การวินิจฉัย

ส่วนใหญ่ แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้จาก

 • การตรวจร่างกาย การตรวจดูรอยโรค
 • การซักถามประวัติอาการที่เกี่ยวข้อง
 • ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆเพิ่มเติม

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

เนื่องจากโรคนี้ มักไม่มีอาการอื่นๆร่วมด้วย ไม่มีผลต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ไม่ใช่โรคติดต่อ อาจมีเพียงผลต่อความสวยงามของผิวหนัง ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบไปพบแพทย์/มาโรงพยาบาล

การรักษา

มีรายงานการรักษาโรคนี้ด้วยวิธีต่างๆหลากหลายวิธี ซึ่งก็ให้ผลการรักษาที่แตกต่างกัน เช่น

1. การใช้ยา เช่น

 • การทายากลุ่มวิตามินเอ
 • การใช้ยากลุ่มลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่นยา Pimecrolimus, ทาโครลิมัส (Tacrolimus)

2. การจี้ด้วยความเย็น หรือจี้ด้วยกรดยาบางชนิด เช่น ฟีนอล (Phenol)

3. การใช้เลเซอร์ กลุ่มFractional laser

บรรณานุกรม

 1. Juntongjin P, Laosakul K. Idiopathic Guttate Hypomelanosis: A review of its etiology, pathogenesis, findings, and treatments. Am J Clin Derm 2016; 17: 403-11.