Frame Top
User

คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน สื่อออนไลน์กับสุขภาพ

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
14 สิงหาคม 2018
somsaktalk-28


      

      ปัจจุบันเราไม่สามารถปฎิเสธการใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่ดีมีประโยชน์มากมาย ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะสื่อทางด้านสุขภาพก็มีมากมาย ทั้งเว็บไซต์ ไลน์ เฟรซบุ๊ค มีข้อมูลด้านสุขภาพมากมาย ดังนั้นเราควรรู้จักการใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ดังนี้

      1. ดูแหล่งของสื่อที่เผยแพร่ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน เช่น เว็บไซต์ของสมาคมวิชาชีพด้านสุขภาพหรือไม่

      2. ดูผู้เขียนหรือเผยแพร่บทความนั้นๆ ว่าเป็นใคร ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงหรือไม่

      3. ดูว่าใครเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล หรือแชร์ข้อมูลว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือไม่

      4. เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้ว อย่ารีบแชร์หรือส่งต่อ จนกว่าเรามั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแน่ๆ

      5. การสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพจากเว็บไซต์นั้น เราควรบอกเล่าอาการความผิดปกติให้ละเอียด เช่นมีอาการมานานเท่าไหร่ โรคประจำตัว ยาที่ทานเป็นประจำ เป็นต้น

      6. ถ้าอาการผิดปกติของเราค่อนข้างรุนแรง ผมแนะนำให้พบแพทย์เลยดีกว่า ไม่ควรรอปรึกษาทางเว็บไซต์

      7. การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์นั้น อย่านำมาคิดเป็นจริงเป็นจังว่าเราต้องเจ็บป่วยเป็นโรคนั้นๆ เพียงเพราะว่าอาการผิดปกติของเราเหมือนกับบทความที่เผยแพร่ เพราะจริงๆ แล้วการวินิจฉัยโรคใดๆ ยังมีรายละเอียดอีกมาก นอกจากอาการที่เขียนไว้ และบางครั้งเราเองก็เข้าใจผิดในอาการดังกล่าวด้วย

      8. ถ้าไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ ก็ให้สืบค้นจากหลายๆ แหล่งข้อมูล หรือไม่ก็นำข้อมูลที่ได้มานั้นปรึกษาแพทย์หรือผู้รู้โดยตรง

      การใช้ข้อมูลด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์นั้นต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณ สมเหตุผล อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆ

Blog
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน รักษาฟรีดีจริง? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนฝากพิเศษกับหมอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Humnoi
Frame Bottom