Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บวมน้ำ 

บทนำ

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Hydrochlorothiazide) เป็นยาขับปัสสาวะ ที่จัดอยู่ในกลุ่มสารไทอะไซด์ (Thiazide: กลุ่มสารขับปัสสาวะกลุ่มหนึ่ง) หลายสถานพยาบาลอาจเรียกย่อๆว่า ยาเฮชซีทีแซด (HCTZ)

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์เป็นยาสำหรับสาธารณสุขขั้นพื้น ฐานในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยจัดยานี้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หมวดยาขับปัสสาวะ และเป็นยาอันตราย

หน้าที่หลักของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ คือ การยับยั้งหรือชะลอการดูดน้ำกลับเข้าร่าง กายที่กรวยไต ส่งผลให้ปริมาณเลือดในร่างกายลดลง เลือดที่ไหลเวียนเข้าหัวใจเพื่อสูบฉีดไป เลี้ยงร่างกายก็ลดลงเช่นเดียวกัน และยังมีกลไกอื่นอีกที่สนับสนุนเหตุผลข้างต้น เช่นทำให้ความดันโลหิตลดลง

หลังจากรับประทานยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ และยาดูดซึมทางระบบทางเดินอาหารเข้ากระแสเลือด ปริมาณยามากกว่า 95% ไม่ได้ถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี ร่างกายใช้เวลาประ มาณ 5.6 - 14.8 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับน้ำปัสสาวะ

การใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและเป็นผลดีต่อผู้ป่วย ควร ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา และไม่ควรไปหาซื้อมารับประทานเอง

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีสรรพคุณดังนี้คือ

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์จะออกฤทธิ์ที่กรวยไต โดยลดปริมาณเลือดที่จะไหลเวียนเข้าไต อีกทั้งยังลดการดูดกลับของเกลือโซเดียมเข้าสู่ร่างกาย ด้วยกลไกดังกล่าว ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์จึงสามารถลดความดันโลหิตสูงและขับน้ำออกจากร่างกายได้ในที่สุด

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์จัดจำหน่ายในรูปแบบ ชนิดยาเดี่ยวขนาดความแรง 50 และ 100 มิลลิกรัม/เม็ด และจัดจำหน่ายเป็นประเภทยาผสมกับยาอื่น เช่น ยารักษาความดันโลหิตสูงบางชนิด (แต่มิได้นำมากล่าวอ้างในบทความนี้)

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีขนาดรับประทานดังนี้

ก. ในผู้ใหญ่:

  • รักษาความดันโลหิตสูง: รับประทานเริ่มต้นที่ 12.5 มิลลิกรัม วันละครั้งหลังอาหารเช้า แล้วเพิ่มการรับประทานเป็น 25 - 100 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน
  • ลดอาการบวมของร่างกายในภาวะมีโรคหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย: รับประทาน 25 -100 มิลลิกรัมต่อวันหลังอาหารเช้า หากอาการดีขึ้นอาจจะลดลงเป็น 25 - 50 มิลลิกรัมต่อวัน ในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจปรับขนาดในช่วงแรกๆได้สูงสุดถึง 200 มิลลิกรัมต่อวัน
  • รักษาโรคเบาจืดที่มีโรคไตร่วมด้วย: ขนาดรับประทานเริ่มต้นได้สูงถึง 100 มิลลิกรัมต่อวัน

ข. ในเด็ก:

  • รักษาโรคเบาจืดที่มีภาวะโรคไตร่วมด้วยในผู้ป่วยเด็ก: ขนาดรับประทานเริ่มต้น1 - 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันโดยแบ่งรับประทาน และเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี สามารถรับประทานยานี้ได้สูงถึง 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน

*****หมายเหตุ

ควรรับประทานยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์หลังอาหาร และขนาดรับประทานที่เหมาะโดย เฉพาะในเด็ก สมควรต้องขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยา บาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (อาการข้างเคียง/ผลข้าง เคียง) ได้ดังนี้ เช่น ทำให้ร่างกายเสียสมดุลของเกลือแร่, รู้สึกระคายเคืองในทางเดินอาหาร, เบื่ออาหาร, ปวดหัว/ปวดศีรษะ, วิงเวียน, ความดันโลหิตต่ำ, ปากแห้ง กระหายน้ำ, ท้องเสีย, ท้องผูก, ตัวซีด, ตับอ่อนอักเสบ, และอาจมีอาการของโรคเกาต์กำเริบ

มีข้อควรระวังการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์อย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ มีดังนี้

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่น กัน

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษายาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์อย่างไร?

สามารถเก็บยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ที่อุณหภูมิห้อง บรรจุยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บในที่ที่พ้นแสงสว่าง แสงแดด หลีกเลี่ยงความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไร?

ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Dichlotride (ไดคลอไทรด์) M & H Manufacturing
Diric (ไดริก) The Forty-Two
Diuret-P (ไดยูเรท-พี) P P Lab
Dragotab (ดราโกแท็บ) K.B. Pharma
HCTZ/Hydrochlorothiazide T.O. (เอชซีทีแซด/ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ ที.โอ.) T.O. Chemicals
Hychlozide (ไฮคลอไซด์) Pharmasant Lab
Hydrochlorothiazide GPO (ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ จีพีโอ) GPO
Hydrochlorothiazide Union Drug (ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ ยูเนียน ดรัก) Union Drug
Hydrochlorthiazide (ยาไฮโดรคลอร์ไทอะไซด์) BJ Benjaosoth
Hydrozide Atlantic (ไฮโดรไซด์) Atlantic Lab
Hydrozide Medicine Products (ไฮโดรไซด์ เมดิซีน โพรดักส์) Medicine Products
Urazide (ยูเรไซด์) A N H Products

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochlorothiazide#Medical_uses [2014,July26]
2. www.mims.com/USA/drug/info/hydrochlorothiazide/ [2014,July26]
3. http://www.drugs.com/drug-interactions/hydrochlorothiazide.html [2014,July26]
4. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682571.html#storage-conditions [2014,July26]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน PRdelivery Sai49111314 Kupakupa5
Frame Bottom