Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือดแดง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันสูง 

บทนำ

ยาไฮดราลาซีน (Hydralazine) ถูกนำไปใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูง ตัวยาจะออกฤทธิ์โดยตรงที่ผนังหลอดเลือดแดง รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานและยาฉีด

เมื่อยไฮดราลาซีนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 90% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2 - 8 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ไฮดราลาซีนเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานของระบบสาธารณสุขในระดับชุมชน คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้จัดให้ยานี้อยู่ในหมวดยาอันตราย ก่อนการใช้ยานี้ผู้ป่วยจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองและให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยาตามความเหมาะสมเท่านั้น

ไฮดราลาซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไฮดราลาซีน

ยาไฮดราลาซีนมีสรรพคุณดังนี้

ไฮดราลาซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไฮดราลาซีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อผนังหลอดเลือดแดงโดย ตรงและทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ยานี้จะทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ผ่านไต ผ่านสมองเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น จากกลไกดังกล่าวจึงทำให้ไฮดราลาซีนมีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

ไฮดราลาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไฮดราลาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

ไฮดราลาซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไฮดราลาซีนมีขนาดรับประทานในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 40 - 50 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน หากจำเป็นแพทย์สามารถปรับขนาดรับประทานเป็น 200 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: ขนาดยานี้ในเด็กจะขึ้นกับอายุและน้ำหนักตัวของเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่รักษาเท่านั้น

*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไฮดราลาซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไฮดราลาซีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไฮดราลาซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไฮดราลาซีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีภาวะหัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นผิดปกติ ภาวะหัวใจขาดเลือด มีภาวะโลหิตจางชนิด Heamoly tic anaemia ปวดศีรษะ รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง หน้าแดง วิงเวียน น้ำมูกมาก มีอาการผื่นขึ้นตาผิวหนัง เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ เกิดพิษกับตับ/ตับอักเสบ ปัสสาวะขัด ท้องผูก ซึมเศร้า วิตกกังวล ตัวสั่น กล้ามเนื้อเป็นตะคริว

สำหรับผู้ที่ใช้ยานี้เกินขนาดอาจตรวจพบอาการความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์/ส่งโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้ไฮดราลาซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไฮดราลาซีนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไฮดราลาซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไฮดราลาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไฮดราลาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาไฮดราลาซีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไฮดราลาซีนในช่วงอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไฮดราลาซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไฮดราลาซีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Apresoline (แอพรีโซลีน) Amdipharm
Cesoline Y (ซีโซลีน วาย) Central Poly Trading
Cesoline-W (ซีโซลีน-ดับเบิ้ลยู) Central Poly Trading
Hydralazine Dragees T.O. (ไฮดราลาซีน ดราจีส ที.โอ.) T.O. Chemicals
Hydrares (ไฮดราเรส) Central Poly Trading
Mano-Ap-Es (มาโน-แอพ-เอส) Lam Thong
Reser (เรเซอร์) T.O. Chemicals

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Hydralazine [2015,March14]
2 https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Cesoline-W/?type=brief [2015,March14]
3 https://www.mims.com/USA/drug/info/hydralazine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,March14]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/diazoxide-with-hydralazine-863-0-1253-0.html [2015,March14]
5 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682246.html#storage-conditions [2015,March14]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie baszaza001
Frame Bottom