Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหัวใจ 

บทนำ

ยาไอวาบราดีน(Ivabradine หรือ S-16257) เป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ มีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากยากลุ่ม Beta blockers และกลุ่ม Calcium channel blockers ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดอาการเจ็บหน้าอก และอาการหัวใจล้มเหลว รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน โดยตัวยานี้จะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพียงประมาณ 40% จากนั้นยาไอวาบราดีนในเลือด ก็จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 70% ก่อนที่จะถูกส่งไปทำลายโครงสร้างที่ตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในการกำจัดยานี้ออกไปกับปัสสาวะและกับอุจจาระ

ข้อจำกัดของการใช้ยาไอวาบราดีนกับผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่ควรทราบมีดังนี้ คือ

ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาไอวาบราดีน ตรงเวลาและตามขนาดที่แพทย์สั่งจ่าย ซึ่งยานี้ควรรับประทานพร้อมอาหาร

ระหว่างที่ได้รับยาไอวาบราดีน ผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของการมองเห็น จึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ รวมไปถึงการทำงานกับเครื่องจักร เพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้ร่วมกับน้ำผลไม้อย่าง Grape fruit juice และต้องหมั่นตรวจตราความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจว่า ยังเป็นปกติดีหรือไม่ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา พยาบาล และ/หรือเภสัชกร และผู้ป่วยอาจได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) จากแพทย์ผู้รักษา/สถานพยาบาลเป็นระยะๆ

สำหรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดให้ยาไอวาบราดีน เป็นยาควบคุมพิเศษ ที่มีใช้แต่ในสถานพยาบาล ซึ่งต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์กำกับเท่านั้น

ไอวาบราดีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไอวาบราดีน

ยาไอวาบราดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไอวาบราดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธ์ของยาไอวาบราดีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งกระแสประสาทที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจ ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจลดต่ำลง โดยทำให้จังหวะการคลายตัวของหัวใจทำได้อย่างสม่ำเสมอ จากผลดังกล่าว ทำให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณหัวใจได้เพียงพอมากขึ้น และยังทำให้หัวใจไม่ทำงานหนักมากจนเกินไป จากกลไกนี้ จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ไอวาบราดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไอวาบราดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ไอวาบราดีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไอวาบราดีนมีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น พร้อมอาหาร ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกินครั้งละ 7.5 มิลลิกรัม เช้า-เย็น
  • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
  • เด็ก: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงของยานี้ในเด็ก อย่างชัดเจน การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่ง:

  • ระหว่างการรักษา แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานยานี้ทุก 3-4สัปดาห์ โดยประเมินจากอาการผู้ป่วยต่อการตอบสนองต่อยานี้ เช่น สัญญาณชีพ เป็นต้น โดยร่วมกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
  • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับระยะรุนแรง

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไอวาบราดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไอวาบราดีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาไอวาบราดีนตรงเวลา

ไอวาบราดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาไอวาบราดีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไอวาบราดีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไอวาบราดีน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไอวาบราดีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไอวาบราดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไอวาบราดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไอวาบราดีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไอวาบราดีนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไอวาบราดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไอวาบราดีน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Coralan (โคราแลน)Servier

อนึ่ง ยาชื่อการค้าของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Procoralan, Coralan, Corlentor, Coraxan, Ivabid, Bradia

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/cdi/ivabradine.html [2016,July30]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ivabradine [2016,July30]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/coralan/?type=brief [2016,July30]
  4. https://www.drugs.com/drug-interactions/ivabradine-index.html?filter=3&generic_only=#P [2016,July30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Horyjong1 Finare
Frame Bottom