Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาไอบูโปรเฟน (Ibuprofen ) เป็นยาในกลุ่มยาแก้ปวด โดยอยู่ในพวกเดียวกับยาเอ็นเสด (NSAIDs, non- steroidal antiinflammatory drugs) แปลเป็นไทยว่า "ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์"

ยาไอบูโปรเฟนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไอบูโปรเฟน

ยาไอบูโปรเฟนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) เป็นยาแก้ปวดระดับน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้บรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน และใช้เป็นยาลดไข้ได้ นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังนำไปใช้รักษาอาการปวดจากโรคข้อบางชนิดและบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน

ยาไอบูโปรเฟนออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไอบูโปรเฟน โดยจะไปยับยั้งการทำงานของสารไซโคลออกซิจีเนส (Cyclooxygenase) กล่าวง่ายๆว่าเป็นสารเคมีในร่างกายชนิดหนึ่งซึ่งจะไปเปลี่ยนสารเคมีบางกลุ่มให้กลายเป็นสารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) โพรสตาแกลนดินเป็นตัวชักนำให้เกิดอาการปวด การอักเสบ และก่อให้เกิดอาการไข้ของร่างกาย นอกจากนั้นไอบูโปรเฟนยังสามารถออกฤทธิ์โดยตรงที่สมองและบริเวณอวัยวะที่มีอาการปวดได้

ยาไอบูโปรเฟนมีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ไอบูโปรเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ชนิดเม็ด ขนาด 200 และ 400 มิลลิกรัม
  • ชนิดน้ำ ขนาด 100 มิลลิกรัมในน้ำ 1 ช้อนชา

ยาไอบูโปรเฟนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไอบูโปรเฟนควรรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารทันทีเพื่อลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหาร สำหรับผู้ใหญ่ขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 2.4 กรัม/วัน ไอบูโปรเฟนจัดเป็นยาอันตรายและมีผลอันไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) มากมาย จึงไม่ควรซื้อยากินเอง ขนาดของยาที่รับ ประทานในผู้ใหญ่และเด็กมีขนาดที่ต่างกัน ดังนั้นจึงควรได้รับคำแนะนำการใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาไอบูโปรเฟน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไอบูโปรเฟนสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไปให้รับประทานขนาดปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาไอบูโปรเฟนมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ผลอันไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของยาไอบูโปรเฟนคือ ในการรับประทานขนาดต่ำๆมีผลระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้และสามารถทำให้ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติได้ จึงไม่แนะนำให้ใช้ยากับผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ลำไส้ และ/หรือระบบหัวใจ

มีบางรายงานกล่าวว่าการใช้ยาตัวนี้จะทำให้สภาพร่างกายทนต่อแสงแดดได้น้อยลงเช่น เกิดอาการปวดแสบร้อนเมื่อออกแดดนานๆ กล่าวคือไวต่อแสงแดดเกินกว่าปกติที่เคยเป็น

ผลอันไม่พึงประสงค์อื่นๆของยาไอบูโปรเฟนเช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย เลือดออกในทางเดินอาหาร ปวดศีรษะ ง่วงนอน เกิดผื่นคันทางผิวหนัง และหอบหืด

ยาไอบูโปรเฟนมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

การกินยาไอบูโปรเฟนมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่น (ปฎิกิริยาระหว่างยา) ได้ดังนี้

มีข้อควรระวังไหมเมื่อกินยาไอบูโปรเฟน?

ข้อควรระวังในการใช้ยาไอบูโปรเฟนคือ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร ในผู้ที่มีประวัติหอบหืด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ในโรคความดันโลหิตสูง ในผู้ที่มีประวัติการแพ้ยาแอสไพริน หรือการแพ้ยาในกลุ่มเอนเสดทั้งหลาย และการแพ้ยาไอบูโปรเฟน นอกจากนั้นคือ ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมถึงยาไอบรูโปรเฟน) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาไอบูโปรเฟนอย่างไร?

การเก็บรักษายาไอบูโปรเฟนได้แก่

  • ยาเม็ด สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง แต่ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น
  • ยาน้ำ หลังเปิดขวดใช้แล้ว สามารถใช้ต่อได้ไม่เกิน 3 เดือน (เมื่อยาไม่มีการเปลี่ยนสีหรือกลิ่นหรือผิดปกติอื่นๆ) และ
  • ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเสมอ และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาไอบูโปรเฟนมีชื่ออื่นๆอีกไหม? ผลิตโดยบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาไอบูโปรเฟน เช่น

ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต
Aprofen (อะโปรเฟน) Medicine Supply
Brufen (บรูเฟน) Abbot
Brusil (บรูซิล) Silom Medical
Cefen junior (ซีเฟน จูเนียร์) Pharmasant Lab

บรรณานุกรม

1. MIMS. Pharmacy. Thailand. 9th Edition 2009.
2. MIMS Thailand. TIMS. 110th Ed 2008.

3. พิสิฐ วงศ์วัฒนะ. (2547). ยา. THE PILL BOOK . 4. สุภาภรณ์ พงศกร. (2528). ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา (Drug Interactions). เภสัชวิทยา เล่ม 1. ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

Updated 2014, Oct 18


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน bb15
Frame Bottom