Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อรา 

บทนำ

ยาไมโคนาโซล (Miconazole) เป็นยาต้านเชื้อราที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีประเภทอิมิดาโซล (Imidazole, สารประกอบที่นำมาเป็นยาฆ่าเชื้อราในกลุ่มยา Azole) ถูกพัฒนาโดยบริษัท ยาแจนเซ่น (Janssen) ในทางคลินิกยาไมโคนาโซลถูกนำไปใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราเช่น โรคน้ำกัดเท้า กลาก การติดเชื้อราบริเวณขาหนีบ การติดเชื้อราในช่องคลอด (Vaginal thrush) การอักเสบของมุมปากด้านในที่มีสาเหตุจากเชื้อราแคนดิดา (Angular cheilitis) รูป แบบการใช้ยานี้จะเป็นลักษณะยาครีมทาผิวหนัง ยาเจลป้ายปาก ยาผง และยาเหน็บช่องคลอด เป็นต้น

องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้ยาไมโคนาโซลเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานของระดับชุมชนที่ควรมีประจำไว้ในสถานพยาบาลต่างๆ คณะกรรมการอาหารและยาของไทยก็ได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราในปากโดยใช้เป็นรูปแบบยาเจล และจัดยานี้อยู่ในหมวดยาอันตราย ดังนั้นการใช้ยานี้เพื่อการรักษาเชื้อราตามบริเวณต่างๆของร่างกายควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยซื้อยามาใช้เอง

ไมโคนาโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไมโคนาโซล

ยาไมโคนาโซลมีสรรพคุณดังนี้เช่น

ไมโคนาโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไมโคนาโซลคือ ตัวยาจะยับยั้งการสร้างเออร์โกสเตอรอล (Ergosterol) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์เมมเบรน/เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) ทำให้เชื้อราหยุดการเจริญเติบโตไม่สามารถแพร่พันธุ์และตายลงในที่สุด

ไมโคนาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไมโคนาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

ไมโคนาโซลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไมโคนาโซลมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

ก. สำหรับการติดเชื้อราที่ผิวหนัง:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: ทายาวันละ 1 - 2 ครั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ข.สำหรับการติดเชื้อราในช่องคลอด (Vulvovaginal candidiasis):

*อนึ่ง ยังไม่มีข้อมูลขนาดการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่แน่ชัด ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไมโคนาโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมใช้ยาไมโคนาโซลสามารถใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไมโคนาโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไมโคนาโซลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

 • สำหรับยาทา: อาจมีอาการคัน หรือแสบร้อน บวม บริเวณที่ทายา
 • สำหรับยาเหน็บช่องคลอด: อาจพบอาการปวดท้อง มีไข้ หรือมีกลิ่นในบริเวณช่องคลอด
 • สำหรับยาชนิดป้ายปาก: อาจทำให้รู้สึกคลื่นไส้และอาเจียน

มีข้อควรระวังการใช้ไมโคนาโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ไมโคนาโซลอย่างไร?

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไมโคนาโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไมโคนาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไมโคนาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาไมโคนาโซลอย่างไร?

สามารถเก็บยาไมโคนาโซลภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง แดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไมโคนาโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไมโคนาโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Daktacort (ดาคทาคอร์ท) Janssen-Cilag
Daktarin (ดาคทาริน) Janssen-Cilag
Daktarin Oral Gel (ดาคทาริน ออรัล เจล) Janssen-Cilag
Funga (ฟังกา) Chinta
Funcort (ฟังคอร์ท) Thai Nakorn Patana
Fungi-M (ฟังจิ-เอ็ม) Nakornpatana
Fungisil (ฟังจิซิล) Silom medical
Kelaplus (เคลาพลัส) T. O. Chemicals
Ladocort (ลาโดคอร์ท) L.B.S
Lymarin (ไลมาริน) 2M (Med-Maker)
Micazin (ไมคาซิน) Chew Brothers
Miconazole GPO (ไมโคนาโซล จีพีโอ) GPO
Mysocort (มายโซคอร์ท) Greater Pharma
Nikarin (นิคาริน) T. O. Chemicals
Ranozol (ราโนซอล) ST Pharma
Skindure (สกินเดียว) March Pharma
Trimicon (ไตรมิคอน) Unison
Tara (ทารา) Polipharm
Timi (ทิมิ) Sriprasit Pharma

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Miconazole[2015,May9]
 2. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/178#item-8981 [2015,May9]
 3. http://www.mims.com/USA/drug/info/Miconazole%20Nitrate/Miconazole%20Nitrate%20Suppository?type=full[2015,May9]
 4. [http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=miconazole [2015,May9]
 5. http://www.medilexicon.com/drugs/oravig.php [2015,May9]
 6. http://www.drugs.com/dosage/miconazole-topical.html#Usual_Pediatric_Dose_for_Vaginal_Candidiasis[2015,May9]
 7. http://www.drugs.com/drug-interactions/miconazole-index.html?filter=3&generic_only= [2015,May9]
 8. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a601203.html[2015,May9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom