Frame Top

ไมเกรนอาจก่อโรคร้าย (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
23 มีนาคม 2013

เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันประสาทแห่งอเมริกา (American Academy of Neurology) ได้เปิดเผยถึงข้อมูลที่ผู้ป่วยไมเกรน ควรรู้ เพื่อระวังปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา ว่า ช่วง 15 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้ทำการติดตาภาวะสุขภาพของผู้หญิงกลุ่มตัวอย่าง 27,860 ราย ในจำนวนดังกล่าว มีผู้ที่ป่วยเป็นไมเกรนชนิดมีอาการนำอยู่ 1,435 ราย

ไมเกรนแบบมีอาการนำนี้หมายถึง ก่อนปวดศีรษะ 5 - 20 นาที จะเกิดความผิดปกติทางสายตา มีอาการตาพร่ามัว ตาลาย ภาพที่มองเห็นดูบิดเบี้ยวมีแสงวาบ และที่สำคัญยังพบว่า จำนวนของผู้หญิงที่ป่วยด้วยไมเกรนตามข้อมูลข้างต้น ในเวลาต่อมา มี 1,030 ราย ป่วยเป็นโรคหัวใจวาย หรือไม่ก็เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

อุบัติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ไมเกรนมีส่วนก่อให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ง ดร. โทเบียส เคิร์ธ จากโรงพยาบาลหญิงบริกแฮม (Brigham and Women’s Hospital) ในบอสตัน ขยายความเพิ่มเติมว่า ไมเกรนแบบที่มีอาการนำก่อนปวดศีรษะนั้น ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงขึ้นเป็น 2 เท่า ในการป่วย 2 โรคอันตราย คือ โรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต ขณะที่ไมเกรนแบบไม่มีอาการนำก็ก่อความเสี่ยงได้เช่นกัน แต่น้อยกว่า

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่ว่านี้ ยังถือเป็นปัจจัยเสี่ยงรองหรือปัจจัยที่ 2 เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักนำโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

นอกจากนี้ สถาบันประสาทแห่งอเมริกายังมีผลการศึกษาชี้ให้เห็นอีกว่า ผู้หญิงที่เป็นไมเกรนแบบมีอาการนำและใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดได้

โรคไมเกรน (Migraine) หรือโรคปวดศีรษะชนิดหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทที่หลอดเลือดแดงบริเวณศีรษะ อาจแสดงออกด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือมีความไวต่อแสง หลายคนจะมีอาการปวดตุบๆ ที่ศีรษะข้างใดข้างหนึ่ง

ไมเกรนมักเกิดในคนที่อายุระหว่าง 10 - 45 ปี เกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงบางคนอาจจะมีอาการไมเกรนขณะตั้งครรภ์ เล็กน้อย

มูลนิธิปวดศีรษะแห่งชาติ (National Headache Foundation) ของสหรัฐอเมริกา ได้ประเมินว่ามีคนอเมริกัน 28 ล้านคนที่ได้รับความทรมานจากการเป็นไมเกรน ผู้หญิงที่เป็นไมเกรนประมาณร้อยละ 25 จะมีอาการไมเกรนเดือนละ 4 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 35 มีอาการรุนแรงเดือนละ 1 - 4 ครั้ง และร้อยละ 40 มีอาการรุนแรงน้อยกว่า 1 ครั้ง การเป็นไมเกรนแต่ละครั้งจะนานตั้งแต่ 4 - 72 ชั่วโมง หรือบางทีอาจนานกว่านั้น

แม้ว่าสาเหตุของการเกิดไมเกรนจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสมองและกรรมพันธุ์ แต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน หลายปีที่นักวิจัยเชื่อว่าไมเกรนเกี่ยวข้องกับการขยายตัวและหดตัวของหลอดเลือดในสมอง อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีความเชื่อว่าไมเกรนมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองบางส่วนที่ถ่ายทอดกันทางกรรมพันธุ์

แหล่งข้อมูล

  1. ปวดหัวไมเกรน ก่อ 2 โรคร้าย http://www.dailynews.co.th/article/822/179489 [2013, March 22].
  2. Migraine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001728/ [2013, March 22].
  3. Migraines and Headaches. http://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/migraines-headaches-migraines [2013, March 22].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul natt500
Frame Bottom