Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ไนเฟดิปีน (Nifedipine) เป็นยาที่นำมารักษาโรคความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานแล้ว ชื่อการค้าที่คุ้นเคยในหลายประเทศคือ แอดาแลท (Adalat) จัดเป็นยาในกลุ่มของ Calcium channel blocker ข้อบ่งใช้อื่นของยาไนเฟดิปีนที่ถูกนำมาใช้รักษาโรคยังมีอีก อาทิ ลดอาการปวดเกร็งของหลอดอาหารอันมีสาเหตุจากมะเร็งหลอดอาหาร และผู้ป่วยที่ปวดด้วยอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในโรคบาดทะยัก นอกจากนี้ยังใช้ชะลอการคลอดในหญิงที่มีอายุครรภ์ไม่ครบกำหนด

ไนเฟดิปีนถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทยาของประเทศเยอรมัน และประสบความสำเร็จภายในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) จากข้อมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) ของไนเฟดิปีนพบว่า ยาสามารถดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ 45 - 56% จากนั้นจะรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนในกระแสเลือดได้ถึง 92 - 98% ไนเฟดิปีนจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีจากระบบทางเดินอาหารและตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับน้ำปัสสาวะ

องค์การอนามัยโลกจัดให้ไนเฟดิปีนเป็นยาจำเป็นสำหรับระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐาน สำหรับประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขระบุให้ไนเฟดิปีนเป็นยาอันตราย การใช้ยาที่ปลอดภัยจึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาไนเฟดิปีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไนเฟดิปีน

ยาไนเฟดิปีนมีสรรพคุณดังนี้

ยาไนเฟดิปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไนเฟดิปีนคือ ตัวยาจะป้องกันการซึมผ่านของประจุ (Ion, อะตอมที่มีประจุไฟฟ้า) แคลเซียมเข้าไปในเซลล์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดแดง และยังลดความต้านทานภายในหลอดเลือดแดง ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง จากกลไกดังกล่าวจึงทำให้ไนเฟดิปีนมีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ยาไนเฟดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไนเฟดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาแคปซูล ขนาด 5, 10 และ 20 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • ยาเม็ด ขนาด 10, 20 และ 30 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาแคปซูลเจล ขนาด 5 และ 10 มิลลิกรัม/แคปซูล

ยาไนเฟดิปีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไนเฟดิปีนมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับรักษาความดันโลหิตสูง:

  • ผู้ใหญ่: ใช้ยาชนิดออกฤทธิ์ได้เนิ่นนาน รับประทาน 10 - 40 มิลลิกรัมเช้า - เย็น หรือ 20 - 90 มิลลิกรัมวันละครั้ง
  • เด็กอายุ 1 เดือน - 12 ปี: รับประทาน 200 - 300 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็กอายุ 12 - 18 ปี: รับประทาน 5 - 20 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/วัน
  • ในผู้สูงอายุ: ควรปรับขนาดรับประทานลงมาตามความจำเป็นในผู้ป่วยแต่ละรายบุคคล

ข. สำหรับรักษาอาการหัวใจขาดเลือด:

  • ผู้ใหญ่: ใช้เป็นยาชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนาน รับประทาน 10 - 40 มิลลิกรัมเช้า - เย็น หรือ 30 - 90 มิลลิกรัมวันละครั้ง
  • เด็กอายุ 1 เดือน - 18 ปี: รับประทาน 200 - 300 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/วัน

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ที่ชัดเจนในเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้ จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไนเฟดิปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไนเฟดิปีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาไนเฟดิปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไนเฟดิปีนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการบวมตามปลายมือและเท้า ความดันโลหิตต่ำ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หน้าแดง วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดลูกตา ซึมเศร้า การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน สั่น มีไข้ อาจมีอาการเจ็บหน้าอกด้วยมีภาวะเลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยในช่วงต้นๆของการใช้ยา นอกจากนี้ยังพบว่า อาจมีผื่นคัน และก่อให้ตับมีการทำงานผิดปกติได้

มีข้อควรระวังการใช้ยาไนเฟดิปีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไนเฟดิปีนดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไนเฟดิปีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณ และให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไนเฟดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไนเฟดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาไนเฟดิปีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไนเฟดิปีนที่อุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิด ชิด พ้นแสงแดดความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาไนเฟดิปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไนเฟดิปีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Adalat CR (แอดาแลท ซีอาร์) Bayer HealthCare Pharma
Adipine (แอดิปีน) Patar Lab
Calcigard Retard (แคลซิการ์ด รีทาร์ด) Torrent
Depin-E Retard (ดิปิน-อี รีทาร์ด) Zydus Cadila
Nelapine/Nelapine SR (เนลาปีน/เนลาปีน เอสอาร์) Berlin Pharm
Nicardia (นิคาร์เดีย) J.B. Chemicals
Nicardia CD (นิคาร์เดีย ซีดี) Unique
Nicardia Retard (นิคาร์เดีย รีทาร์ด) J.B. Chemicals
Nifedi-Denk 20 Retard (ไนเฟดิ-เดง 20 รีทาร์ด) E Denk
Nifedipin T20 Stada Retard (ไนเฟดิปิน ที20 สตาดา รีทาร์ด) Stada
Nifelat (ไนเฟเลท) Remedica
Nifelat Q (ไนเฟเลท คิว) Remedica

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Nifedipine [2014,Oct11]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/nelapine-nelapine%20sr/?type=brief [2014,Oct11]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=nifedipine [2014,Oct11]
4 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Adalat%20CR/?type=full#Indications [2014,Oct11]
5 http://www.drugs.com/cdi/nifedipine.html [2014,Oct11]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Pong_96
Frame Bottom