Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาไทโคพลานิน (Teicoplanin) เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ป้องกันและรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย แกรมบวก (Gram positive bacteria) รวมถึงเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเมทิซิลลิน (Methicillin) เช่น เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Enterococcus faecalis ยานี้เป็นสารเคมีกลุ่มไกลโค เปปไทด์กึ่งสังเคราะห์ (Semisynthetic glycopeptide, กลุ่มยาปฏิชีวนะกลุ่มหนึ่ง) ซึ่งมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยาปฏิชีวนะแวนโคมัยซิน (Vancomycin)

ไทโคพลานินเป็นยาที่ถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ไม่ดีเท่าไรนัก จึงมีรูปแบบยาเป็นชนิดฉีดเท่านั้น ไม่มีชนิดรับประทาน การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อจะมีการกระจายตัวของยาได้ประมาณ 90% หากฉีดเข้าหลอดเลือดดำจะทำให้มีความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมาภายในเวลาประมาณ 1 ชั่ว โมง ซึ่งเมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะมีการจับตัวกับพลาสมาโปรตีน 90 - 95% และร่างกายต้องใช้เวลา 70 - 100 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

เราสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ในสถานพยาบาลต่างๆโดยมีชื่อการค้าว่า ‘Targocid’ การพิจารณาเลือกใช้ยาไทโคพลานินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์รวมถึงการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ไทโคพลานินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไทโคพลานิน

ยาไทโคพลานินมีสรรพคุณดังนี้

ไทโคพลานินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไทโคพลานินคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเซลล์วอลล์/ผนังเซลล์ (Cell wall synthesis) ในตัวแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้

ไทโคพลานินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไทโคพลานินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดที่เป็นลักษณะยาผง (ใช้ละลายในสารละ ลาย/ตัวทำละลายเมื่อจะใช้ยา) ขนาด 200 และ 400 มิลลิกรัม/ขวด

ไทโคพลานินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไทโคพลานินมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้

ก. สำหรับรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจช่วงล่าง ระบบทางเดินปัสสาวะ:

ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 400 มิลลิกรัมครั้งเดียวในวันแรก จากนั้นฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าหลอดเลือดดำก็ได้ 200 มิลลิกรัมวันละครั้ง

ข. สำหรับรักษาการติดเชื้อในข้อ กระดูก การติดเชื้อในกระแสเลือด และในเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ:

ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 400 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมงเมื่อเริ่มใช้ยาจำนวน 3 ครั้ง จากนั้นฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าหลอดเลือดดำก็ได้ 400 มิลลิกรัมวันละครั้ง

ค. สำหรับรักษาการติดเชื้อแกรมบวกในเด็ก:

 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 เดือน - 16 ปี: ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมงในการเริ่มใช้ยาเป็นจำนวน 3 ครั้ง จากนั้นฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าหลอดเลือดดำก็ได้โดยใช้ขนาด 6 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมวันละครั้ง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน: การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

***** หมายเหตุ:

 • สำหรับสารละลาย/ตัวทำละลายที่สามารถนำไปใช้ละลายยาไทโคพลานิน จะต้องใช้ปริมาณตามที่แนะนำในเอกสารกำกับยานี้เท่านั้น ซึ่งสารละลายเหล่านี้เช่น
  • Sodium chloride 9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
  • Ringer solution
  • Ringer Lactate solution
  • 5% Dextrose injection
  • 10% Dextrose injection
 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไทโคพลานิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

ไทโคพลานินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไทโคพลานินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน มีไข้ หนาวสั่น รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง อาจเกิดอาการแพ้ยา ตรวจเลือดพบความผิดปกติของเอนไซม์ในตับ มีผื่นคัน Stevens-Johnson syndrome ปวดแผลในบริเวณที่ฉีดยา

มีข้อควรระวังการใช้เทโคพลานินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้เทโคพลานินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไทโคพลานินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไทโคพลานินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไทโคพลานินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาไทโคพลานินอย่างไร?

ควรเก็บยาไทโคพลานินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) สำหรับยาที่ใช้ผสมเป็นตัวทำละลายแต่ใช้ไม่หมดให้เก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียสและเก็บได้ไม่เกิน 24 ชั่ว โมง ห้ามเก็บยาและตัวทำละลายในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาและตัวทำละลายให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไทโคพลานินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไทโคพลานินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Targocid (ทาร์โกซิด)sanofi-aventis
Bacteplanin (แบคเทพลานิน)Lifecare innovations
Ticocin 400 mg (ทิโคซิน 400 มิลลิกรัม)Cipla Limited
Icop (ไอค็อป)Biosans Lifecare
Tecotop 400 mg (เทโคท็อป 400 มิลลิกรัม)Alna Biotech
Sonocid (โซโนซิด)Bison Biotec Pvt Ltd

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Teicoplanin [2014,Dec27]
2. http://www.mims.com/USA/drug/info/teicoplanin/?type=full&mtype=generic[2014,Dec27]
3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Targocid/?type=brief [2014,Dec27]
4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=teicoplanin [2014,Dec27]
5. http://druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=1050&drugName=Teicoplanin&type=1 [2014,Dec27]
6. http://www.medindia.net/doctors/drug_information/teicoplanin.htm[2014,Dec27]
7. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/27321 [2014,Dec27]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน tee2532
Frame Bottom