Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซึมเศร้า 

บทนำ

ยาไทรมิพรามีน(Trimipramine หรือ Trimipramine maleate) เป็นยาประเภท Tricyclic antidepressant(TCA) ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า โดยมีฤทธิ์ช่วยสงบประสาทร่วมด้วย บางกรณีแพทย์อาจจะสั่งจ่ายยานี้เพื่อบำบัดอาการนอนไม่หลับได้เช่นกัน รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาไทรมิพรามีนเป็นยาชนิดรับประทานและยาฉีด ตัวยาในกระแสเลือดจะถูกทำลายโครงสร้างเดิมที่ตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 23–24 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ยาชนิดนี้ เช่น

ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจะต้องได้รับไทรมิพรามีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป อาการจึงค่อยดีขึ้นเป็นลำดับ *กรณีที่ได้รับยาไทรมิพรามีนมากเกินไปจะส่งผลให้มีอาการง่วงนอนมาก อาเจียนรุนแรง รูม่านตาขยาย กล้ามเนื้อตามร่างกายหดแข็งแกร่ง/เป็นตะคริว มีไข้ รู้สึกหนาว หรือเกิดอาการเป็นลม ความรุนแรงเหล่านี้จะมากกว่าการได้รับยากลุ่ม SSRIs และยากลุ่ม SNRIs เกินขนาดเสียอีก

ยาไทรมิพรามีน เป็นยาที่ออกฤทธิ์ที่สมอง สิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อเกิดการปรับสารสื่อประสาทในผู้ป่วยด้วยอาการซึมเศร้า คือ อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ได้รับยาต้านเศร้า อาจทำให้เกิดความคิดอยากทำร้ายตนเอง หรือมีความคิดอยากฆ่าตัวตายตามมา เราจึงไม่พบเห็นข้อบ่งใช้ทางคลินิกของยาชนิดนี้กับ ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่น

ข้อควรระวังด้านอื่นของการใช้ยาไทรมิพรามีน ยังมีเรื่องการรับประทานยานี้ตรงตามคำสั่งแพทย์ ผลข้างเคียงหรือไม่ก็มีภาวะยาตีกัน/ปฏิกิริยาระหว่างยาเมื่อใช้ไทรมิพรามีนร่วมกับยาชนิดอื่น ดังนั้นผู้ป่วยไม่ควรไปซื้อหายาชนิดนี้มารับประทานเอง การใช้ไทรมิพรามีนได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ผู้เดียว

ไทรมิพรามีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไทรมิพรามีน

ยาไทรมิพรามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไทรมิพรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของยาไทรมิพรามีนได้อย่างชัดเจน กล่าวคือตัวยาชนิดนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาท Serotonin, Norepinephrine, และ Dopamine คืนสู่เซลล์ประสาทได้เล็กน้อย แต่จะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ(Receptor)ชื่อ H1/Histamine1 receptor ได้รวดเร็ว และเข้ารวมตัวกับตัวรับชื่อ 5-HT2A/5-5-hydroxytryptamine receptor และ Alpha1-adrenergic receptor ได้เป็นอย่างดี ด้วยกลไกเหล่านี้จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ต้านอารมณ์ซึมเศร้าได้ตามสรรพคุณ

ไทรมิพรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไทรมิพรามีน จะถูกออกแบบให้จำหน่ายในลักษณะของยารับประทานมากกว่ายาฉีด ด้วยผู้ป่วยสามารถนำกลับมารับประทานที่บ้านได้ ดังนั้นเรามักจะพบเห็นยาไทรมิพรามีนในลักษณะ ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่มีส่วนประกอบของตัวยา Trimipramine maleate ขนาด 25, 50, และ 100 มิลลิกรัม/แคปซูล

ไทรมิพรามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไทรมิพรามีน มีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานยา 50–75 มิลลิกรัม/วัน อาจแบ่งรับประทานหรือรับประทานครั้งเดียวก่อนนอนก็ได้ โดยเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ กรณีจำเป็น แพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 150–300 มิลลิกรัม/วัน
  • ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นรับประทานยา 50–75 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: การใช้และขนาดยานี้ในเด็ก ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

อนึ่ง: สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไทรมิพรามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาไทรมิพรามีน ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานที่ขนาดปกติ

อนึ่ง การใช้ยาไทรมิพรามีน ผู้ป่วยจะต้องได้รับยานี้อย่างต่อเนื่อง จึงจะเห็นประสิทธิผล

ไทรมิพรามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไทรมิพรามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไทรมิพรามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไทรมิพรามีน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไทรมิพรามีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไทรมิพรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไทรมิพรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไทรมิพรามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไทรมิพรามีนภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไทรมิพรามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไทรมิพรามีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Surmontil (เซอร์มอนทิล)Aventis

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Trimipramine [2018,March3]
  2. https://www.drugs.com/mtm/surmontil.html [2018,March3]
  3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/016792s034lbl.pdf [2018,March3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tabelog zxcvbnm159
Frame Bottom