Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อาการแพ้ 

บทนำ

ยาไตรแอมซิโนโลน (Triamcinolone) เป็นสารสังเคราะห์จากสเตียรอยด์ในกลุ่ม Corticosteroid มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย ในร้านขายยาและในสถานพยาบาลสามารถพบไตรแอมซิโนโลน ในรูปแบบของ ยากิน ยาฉีด ยาพ่นสเปรย์ ยาทาชนิดครีมหรือขี้ผึ้ง ซึ่งใช้ในการรักษาอาการแพ้ต่างๆ หรืออาการคันตาผิวหนัง จากการศึกษาโดยให้ยาไตรแอมซิโนโลนกับสัตว์ทดลองพบว่า ยาก่อผลกระทบต่อตัวอ่อนในครรภ์ โดยทำให้พิการและเสียชีวิตได้ จึงไม่มีการทดลองใช้ยานี้ในสตรีที่ตั้งครรภ์เพราะผิดจริยธรรม เนื่องจากยานี้อาจก่ออันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

ยานี้หลังการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนรูป/ทำลายโดยตับและถูกขับออกจากร่างกายทางอุจจาระและทางปัสสาวะ

ยาไตรแอมซิโนโลน มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไตรแอมซิโนโลน

ยาไตรแอมซิโนโลน มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เพื่อบำบัดรักษา อาการแพ้ต่างๆ เช่น ข้ออักเสบ ผิวหนังอักเสบ กดอา การของโรคภูมิแพ้ แผลอักเสบภายในปาก และในการรักษาและการป้องกันโรคริดสีดวงจมูก

ยาไตรแอมซิโนโลน มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไตรแอมซิโนโลน ออกฤทธิ์โดยการชะลอการทำงานของเม็ดเลือดขาว และลดการซึมผ่านทางหลอดเลือดฝอยของสารต่างๆ จึงส่งผลให้ลดภาวะการอักเสบได้ในที่สุด

ยาไตรแอมซิโนโลน มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไตรแอมซิโนโลน มักจัดจำหน่าย ในรูปแบบของ ยารับประทาน ยาพ่นทางจมูก ยาฉีด ยาครีม-โลชั่นสำหรับทาผิวหนัง ทั้งในรูปของยาเดี่ยวหรือผสมกับกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย โดยมีความเข้มข้นของตัวยาหลายระดับ ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการรักษา

ยาไตรแอมซิโนโลนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดของยาไตรแอมซิโนโลนที่รับประทานในผู้ใหญ่และในเด็กมีขนาดที่ต่างกัน ซึ่งสำหรับการรักษาการอักเสบต่างๆ มีดังนี้ เช่น

  • ผู้ใหญ่: มีขนาดการใช้ยาไตรแอมซิโนโลน เช่น
    • มีขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 48 มิลลิกรัมต่อวัน
    • ขนาดยาพ่นจมูกในผู้ใหญ่สูงสุดไม่เกิน 110 ไมโครกรัมต่อวัน
  • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็ก ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

*****หมายเหตุ: ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษา แพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาไตรแอมซิโนโลนควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาไตรแอมซิโนโลน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาไตรแอมซิโนโลน ควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทาน/ใช้ยาไตรแอมซิโนโลน สามารถรับประทาน/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ และถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทาน/ใช้ยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องรับประทาน/ใช้ยาไตรแอมซิโนโลน เป็น 2 เท่า

ยาไตรแอมซิโนโลน มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไตรแอมซิโนโลน มีผลไม่พึงประสงค์ หรือผลข้างเคียงได้ดังต่อไปนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ยาไตรแอมซิโนโลนอย่างไร?

ข้อควรระวังของการใช้ยาไตรแอมซิโนโลน คือ

ยาไตรแอมซิโนโลน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไตรแอมซิโนโลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นได้ เช่น

ควรเก็บรักษายาไตรแอมซิโนโลนอย่างไร?

ยาไตรแอมซิโนโลนในรูปแบบของยาฉีด และยาเม็ด ให้เก็บภายใต้อุณหภูมิที่ 20-25 องศาเซลเซียส (Celsius) ส่วนยาที่อยู่ในรูปแบบทาผิวหนัง ให้เก็บภายใต้อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส และยาพ่นจมูก ให้เก็บตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยาที่กำกับมากับผลิตภัณฑ์ยานั้น

อนึ่ง ห้ามเก็บยาทุกรูปแบบในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ยาไตรแอมซิโนโลน มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาชื่อการค้าและบริษัทที่ผลิต/ผู้จำหน่าย ยาไตรแอมซิโนโลน ในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aristocort (อลิสโตคอท)Pfizer
Aristocort A (อลิสโตคอท เอ)Pfizer
Centocort (เซนโตคอท)Pharmasant Lab
Curran (เคอแรน)Community Pharm PCL
Dynacort (ไดนาคอท)Utopian
Econazine (อีโคนาซีน)YSP Industries
Facort (ฟาคอท)Biolab
Fungisil-T (ฟังจิซิล-ที)Silom Medical
Generlog (เจนเนอล็อก)General Drugs House
Kanolone (คาโนโลน)L.B.S.
Kela (คีลา)T. O. Chemicals
Kemzid (เคมซิด)Unison
Lala Lotion (ลาลา โลชั่น)Osoth Interlab
Laver (เลเวอร์)Neopharm
Manolone (มาโนโลน)Lam Thong
Nasacort AQ (นาซาคอท เอคิว)Sanofi-Aventis
Oracortia (ออราคอร์เตีย)Thai Nakorn Patana
Tramsilone (แทรมซิโลน)Greater Pharma
Tram (ทราม)Thai Nakorn Patana
Triama (ไตรเอมา)Union Drug
Triamcinolone GPO (ไตรแอมซิโนโลน จีพีโอ)GPO
Tricozole (ไตรโคโซล)Pharmasant Lab
Trilosil (ไตรโลซิล)Silom Medical
Trim (ทริม)M & H Manufacturing
Trimicon (ไตรมิคอน)Unison
Trinoman (ไตรโนแมน)T. Man Pharma
V. Nolone (วี โนโลน)T.C. Pharma-Chem
Vacinolone-V (วาซิโนโลน-วี)Atlantic Lab
Zyno Cream (ไซโน ครีม)Bangkok Lab & Cosmetic
Zarontin (ซารอนติน)Pfizer

อนึ่ง ยาชื่อการค้าของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Aristocort, Kenacort, Kenalog, Tricort, Triaderm, Azmacort, Trilone, Volon A, Tristoject, Tricortone, Ratio-Triacomb

บรรณานุกรม

  1. Drug Information Handbook 20th edition with Charles Flacy RPh. Ms, Pharm D FCSHP , Lora L.Armstrong RPh, PharmD BCPS , Morton P.Goldman, RPh, PharmD BCPS,FCCP , Leonard L. RPh. BSPharm
  2. http://www.mims.com/thailand/drug/search?q=tramcinolone [2016,Aug27]
  3. https://www.drugs.com/triamcinolone.html [2016,Aug27]
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Triamcinolone [2016,Aug27]
Updated 2016, Aug27


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom