Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  ลำไส้  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดเกร็งท้อง 

บทนำ

ยาไดไซโคลมีน (Dicyclomine) หรือบางครั้งเราจะได้ยินชื่อ ยาไดไซโคลเวอรีน (Dicyclo verine) ซึ่งเป็นยาตัวเดียวกัน จัดเป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม Anticholinergic หรือ Muscarinic blockers หรือ Antimuscarinic drugs ถูกสังเคราะห์ขึ้นในปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นำมาใช้รักษาอาการลำไส้เคลื่อนตัว/บีบตัวมากเกินไป (Intestinal hypermotility) บางประเทศได้นำยานี้ไปผสมร่วมกับยาลดกรด ยาแก้ท้องอืด ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น

มีการศึกษาเรื่องการกระจายตัวของไดไซโคลมีนเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายพบว่า ยานี้ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหาร เมื่อยาผ่านเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับพลาสมาโปรตีนมากกว่า 99% ร่างกายต้องใช้เวลาถึงประมาณ 5 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะ และมีบางส่วนของยาขับออกทางอุจจาระ

กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติและจัดอยู่ในหมวดยาลดอาการเกร็งตัวและลดการเคลื่อนตัวของลำไส้ สามารถพบเห็นการใช้ยากลุ่มนี้ตาสถานพยาบาลทั่ว ไป และมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไดไซโคลมีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไดไซโคลมีน

ยาไดไซโคลมีนมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเกร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้เช่น ในการรักษาโรคลำไส้แปรปรวน

ไดไซโคลมีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไดไซโคลมีนคือ ตัวยาจะลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบในบริเวณผนังช่องทางเดินอาหาร/ผนังลำไส้ ส่งผลให้บรรเทาอาการปวด/อาการบีบตัวของลำไส้ได้ตามสรรพคุณ

ไดไซโคลมีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดไซโคลมีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

ก. ยาเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม/เม็ด

ข. ยาเม็ดที่ผสมยาแก้ปวด: เช่น

ค.ยาเม็ดที่ผสมยาลดแก๊สในระบบทางเดินอาหาร: เช่น

ง. ยาเม็ดที่ผสมยาฆ่าเชื้อโรค+ ยาดูดซับพิษของเชื้อโรค: เช่น

  • Sulfaguanidine 250 มิลลิกรัม + Activated charcoal 130 มิลลิกรัม + Bismuth subcarbonate 40 มิลลิกรัม + Pectin 40 มิลลิกรัม+ dicyclomine HCl 2.5 มิลลิกรัม/เม็ด

จ. ยาเม็ดที่ผสมยาลดกรด: เช่น

ฉ. ยาน้ำที่ผสมยาลดแก๊ส: เช่น

  • Dicyclomine HCl 5 มิลลิกรัม + Simethicone 50 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร

ช. สำหรับต่างประเทศ อาจพบเห็นยาไดไซโคลมีนในรูปแบบของยาฉีดได้ด้วย

ไดไซโคลมีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไดไซโคลมีนมีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง
  • เด็กอายุ 2 - 12 ปี: รับประทาน 10 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง
  • เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี: รับประทาน 5 - 10 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน: ห้ามใช้ยากับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน

*****หมายเหตุ:

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไดไซโคลมีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไดไซโคลมีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไดไซโคลมีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไดไซโคลมีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดต้อหิน หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หยุดหายใจซึ่งมักเกิดกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 10 สัปดาห์

ผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดสามารถสังเกตุอาการได้ดังนี้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ วิงเวียน ปากแห้ง กลืนลำบาก ม่านตาขยาย ผิวแห้ง หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปโรงพยาบาล ซึ่งการรักษาคือ การล้างท้อง (Gastric lavage) หรือทำให้อาเจียน เพื่อลดการดูดซึมตัวยาเข้าสู่ร่างกายเพื่อลดผลข้าง เคียงดังกล่าว

มีข้อควรระวังการใช้ไดไซโคลมีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดไซโคลมีนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไดไซโคลมีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไดไซโคลมีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไดไซโคลมีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาไดไซโคลมีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไดไซโคลมีนภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ไดไซโคลมีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดไซโคลมีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Anpuzz (แอนพัซ)Thai Nakorn Patana
Berclomine (เบอร์โคลมีน)Polipharm
Biodan (ไบโอดาน)Biomedis
Cymine (ซีมีน)Central Poly Trading
Diclomine (ไดโคลมีน)Kenyaku
Dicymine (ไดซีมีน)Central Poly Trading
Difemic (ไดฟีมิก)Central Poly Trading
Kremil (เครมิล)Great Eastern
Mainnox (เมนน็อกซ์)Charoen Bhaesaj Lab
Simcomine (ซิมโคมีน)T.O. Chemicals
Tocid (โทซิด)T.O. Chemicals
Veragel-DMS (เวอราเจล-ดีเอ็มเอส)Great Eastern

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Dicycloverine#Medical_uses [2014,Dec6]
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=dicyclomine [2014,Dec6]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/Dicyclomine%20Hydrochloride/Dicyclomine%20Hydrochloride%20Capsule?type=full [2014,Dec6]
4 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=dicyclomine&page=0 [2014,Dec6]
5 http://www.mims.com/USA/Drug/info/dicycloverine%20hydrochloride/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Dec6]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/dicyclomine.html [2014,Dec6]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP sanook25222
Frame Bottom