Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือดดำ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน (Diosmin+Hesperidin) จัดเป็นยากึ่งสังเคราะห์จากสารกลุ่ม Flavonoid (สารต้านอนุมูลอิสสระที่มีผลต้านการอักเสบของหลอดเลือด) โดยมีวัตถุประ สงค์ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดดำ อาทิเช่น เส้นเลือดขอดริดสี ดวงทวาร กรณีผู้ป่วยที่เป็นริดสีดวงทวารมักจะได้รับคำแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีกากใยร่วมกันกับยานี้ เพราะจะช่วยให้การฟื้นสภาพของหลอดเลือดกลับมาเป็นปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้น

บางประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไดออสมินในรูปแบบของอาหารเสริม

ในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มของยาที่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับและรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไดออสมินและเฮสเพอริดิน

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน มีสรรพคุณ ดังนี้

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยานี้ออกฤทธิ์ป้องกันขบวนการอักเสบของหลอดเลือดฝอย โดยยับยั้งและชะลอการทำ ลายผนังหลอดเลือดจากเม็ดเลือดขาว (Leukocyte) นอกจากนี้ยังชะลอการหลั่งสารที่ก่อให้ เกิดการอักเสบของหลอดเลือด เช่น สาร Prostaglandins อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มความแข็งแรงของผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดหดตัวได้ดี จึงทำให้สภาวะหลอดเลือดขอด หรือริดสีดวงทวารมีอาการดีขึ้น ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนในบริเวณผิวหนังที่มีการอักเสบของหลอดเลือด อาการปวดบริเวณทวารหนัก รวมถึงอาการแสบคันขณะขับถ่ายอุจจาระ อาการเลือดออกของริดสีดวงทวาร และอาการปวดขาที่มีภาวะหลอดเลือดขอด เป็นต้น

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน ผลิตในรูปแบบของยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์ม ขนาด 500 มิลลิ กรัม

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน มีขนาดรับประทานดังนี้

 • ในผู้ป่วยด้วยหลอดเลือดดำขอดเรื้อรัง ให้รับประทานวันละ 2 เม็ดพร้อมอาหาร
 • สำหรับผู้ป่วยด้วยภาวะริดสีดวงทวารชนิดเรื้อรังหรือการกลับมาเป็นใหม่ ให้รับประทานวันละ 2 เม็ดพร้อมอาหาร
 • สำหรับผู้ป่วยด้วยริดสีดวงชนิดเฉียบพลัน ให้รับประทานโดยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้
  • รับประทานวันละ 6 เม็ด โดยแบ่ง 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 วัน
  • จากนั้นรับประทานวันละ 4 เม็ด โดยแบ่ง 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน
  • จากนั้นให้รับประทานวันละ 2 เม็ด

***** อนึ่ง ระยะเวลาในการใช้ยา ควรต้องปรึกษาแพทย์เสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิด รวมทั้งยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาต่างๆ รวมทั้ง ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาเป็นสองเท่า

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของ ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน คือ อาจพบความรู้สึกระ คายเคืองในระบบทางเดินอาหารหลังจากที่รับประทานยา ดังนั้นจึงได้แนะนำให้ทานยาพร้อมอา หารที่อาจช่วยลดอาการนี้ได้

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินอย่างไร?

มีข้อควรระวังในการใช้ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน คือ ถึงแม้ยานี้จะยังไม่มีการศึกษาว่าไม่ส่งผลกระทบและทำให้ตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ทดลองพิการ แต่ก็ควรระวังการใช้ยาในสตรีตั้ง ครรภ์ หรือสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร โดยควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกรก่อนเสมอ

อีกประการ ในการใช้ยาทุกชนิดรวมทั้งยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด และเมื่อจะซื้อยาใช้เอง ควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนเสมอ

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่า ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน นี้มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดอื่นๆ

ควรเก็บรักษายาไดออสมิน+เฮสเพอริดินอย่างไร?

ควรเก็บยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน ภายใต้อุณหภูมิ 30 ๐C (Celsius) เก็บยาให้พ้นแสง แดด ความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดิน มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดออสมิน+เฮสเพอริดินมีชื่อการค้าอื่นๆ และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย ดังนี้

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Daflon 500 mg (ดาฟลอน 500 มิลลิกรัม) Servier
Dafomin (ดาโฟมิน) T.O. Chemicals
Derfalon-500 (เดอร์ฟาลอน-500) Umeda
Diosmin 500 (ไดออสมิน 500) Charoen Bhaesaj Lab
Flavon (ฟลาวอน) General Drugs House
Flavon (ฟลาวอน) Greater Pharma
T-Osmin (ที-ออสมิน) T. Man Pharma
 

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=diosmin+%2b+hesperidin [2013,August 17].
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Diosmin [2013,Aug17].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom