Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเสียจากไม่ติดเชื้อ  

บทนำ

ยาไดฟินอกซิเลตผสมร่วมกับอะโทรพีน (Diphenoxylate and Atropine) หรือยาชื่อการ ค้าที่เป็นที่รู้จัก คือ ยาโลโมติล (Lomotil) ถูกนำมาใช้เป็นยารักษาอาการท้องเสียอันมีสาเหตุจากการผ่าตัดลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่เพื่อเปิดช่องขับถ่ายทางหน้าท้อง (ทวารเทียม), ช่วยบรร เทาอาการจากโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง, ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายอุจจาระบ่อยและมักมีเลือดปนออกมาด้วย และรวมถึงโรคลำไส้แปรปรวน

ไดฟินอกซิเลต จัดเป็นยาเสพติดประเภทที่ 3 (อ่านเพิ่มเติมในเรื่อง ประเภทยาเสพติด) ส่วนอะโทรพีนจัดเป็นประเภทยาอันตราย การผสมอะโทรพีนเข้าไปในสูตรตำรับยาเป็นการป้อง กันและลดการเสพติดจากไดฟินอกซิเลตของผู้ป่วย หากรับประทานเกินขนาดมาตรฐาน อะโทร พีนจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้และอ่อนเพลีย

หลังรับประทานยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีน ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ภายในประมาณ 45

นาที - 1 ชั่วโมง และช่วงเวลาของการออกฤทธิ์จะมีระยะเวลายาวนานประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ยา นี้จะถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่ตับ โดยร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 12 - 14 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยานี้ออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับอุจจาระ

เนื่องจากเป็นยาอันตราย การใช้ยานี้ต้องมีคำสั่ง/ใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น เราไม่สามารถซื้อจากร้านขายยาได้ง่ายนัก ด้วยเป็นข้อห้ามและข้อกำหนดทางกฏหมาย

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไดฟินอกซิเลต

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีคุณสมบัติ ดังนี้

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไดฟินอกซิเลตมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะชะลอการบีบตัวของลำไส้ ทำให้ลำไส้มีเวลาในการดูดซับของเหลวเข้าสู่ร่างกายและเพิ่มเนื้อมวลของอุจจาระ จึงส่งผลบรรเทาอาการท้องเสียได้

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดที่มีตัวยาไดฟินอกซิ เลต 2.5 มิลลิกรัม ร่วมกับยาอะโทรพีน 25 ไมโครกรัม

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีขนาดรับประทาน ดังนี้

ก. ผู้ใหญ่: รับประทานในระยะแรก ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง หลังจากนั้นลด ขนาดรับประทานเป็น 2 เม็ดต่อวัน

ข. เด็กอายุ 2 - 12 ปี: รับประทานโดยคำนวณจากน้ำหนักตัวโดยใช้ปริมาณยา 0.3 - 0.4 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานเป็น 4 ครั้งต่อวัน (ยานี้มี ข้อห้ามในการใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี)

***** อนึ่ง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยา บาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยานี้เป็น 2 เท่า

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีน มีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ที่สามารถพบได้ เช่น รู้สึกเคลิบเคลิ้ม ง่วงนอนมาก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ซึมเศร้า กระสับกระส่าย เบื่ออาหาร ปวดท้อง นอกจากนี้ยังอาจพบผลข้างเคียงจากยาอะโทรพีน เช่น หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะ ขัด อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีน ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

การใช้ไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนร่วมกับยาบางกลุ่มสามารถทำให้เกิดอาการง่วงนอน มากขึ้น ยากลุ่มดังกล่าว เช่น

ควรเก็บรักษายาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนระหว่างอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง แสงแดด และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีนในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ditropine (ไดโทรพีน) Asian Pharm
Lomotil (โลโมติล) Pfizer
Spasil (สปาซิล) Sriprasit Pharma

บรรณานุกรม

1. http://www.drugbank.ca/drugs/DB01081 [2014,July5]
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Diphenoxylate [2014,July5]
3. http://www.medicinenet.com/diphenoxylate_and_atropine/article.htm [2014,July5]
4. http://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=diphenoxylate [2014,July5]
5. http://www.medicinenet.com/diphenoxylate_and_atropine/article.htm [2014,July5]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Sunny_PR Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom