Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) จัดเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มควิโนโลน (Quinolones) มีใช้แพร่หลายในโรงพยาบาล ชื่อที่คุ้นหูได้แก่ ไซโปรเบ หรือซิโปรเบ (Ciprobay)

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไซโปรฟลอกซาซิน

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) ใช้รักษาการติดเชื้อของหูชั้นกลาง ไซนัสอักเสบ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด (กระแส โลหิต)

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์สารพันธุกรรมของแบคที เรียที่เรียกว่า ดีเอนเอ (DNA) จึงส่งผลยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานได้หลายแบบ สำหรับผู้ใหญ่ ขนาดที่รับประทานอยู่ในช่วง 250 - 750 มิลลิกรัม/ครั้งวันละ 1 - 2 ครั้งขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค ซึ่งสา มารถรับประทานยาไซโปรฟลอกซาซินก่อนอาหารหรือพร้อมอาหารเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร อย่างไรก็ตามควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสั่งจ่ายและแนะนำวิธีกินยาที่เหมาะสม (โดยเฉพาะในเด็ก) ไม่ควรซื้อรับประทานเอง หรือควรปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาทุกครั้ง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาไซโปรฟลอกซาซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาสามารถรับประทานยาไซโปรฟลอกซาซินเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไปให้รับประทานขนาดปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลอันไม่พึงประสงค์ ( ผลข้างเคียง ) ของยาไซโปรฟลอกซาซินคือ ก่อการระคายเคืองระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ ผื่นคัน ปวดข้อ อาการสั่นทั่วตัว ชัก ใจสั่น และแพ้แสงแดด (เช่น ขึ้นผื่นเมื่อโดนแดด)

มีข้อควรระวังในการใช้ยาไซโปรฟลอกซาซินอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาไซโปรฟลอกซาซินคือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวม ถึงยาไซโปรฟลอกซาซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไซโปรฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปฏิกิริยาระหว่างยาไซโปรฟลอกซาซินกับยาตัวอื่นๆที่พบบ่อยเช่น

ควรเก็บรักษายาไซโปรฟลอกซาซินอย่างไร?

การเก็บรักษายาไซโปรฟลอกซาซินคือ ควรต้องเก็บรักษาในที่แห้ง พ้นแสงแดด และในอุณหภูมิไม่ควรเกิน 25 องศาเซลเซียส (Celsius) กล่าวคือควรเก็บในตู้เย็น แต่ไม่ใช่ในช่องแช่แข็ง และต้องเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาไซโปรฟลอกซาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาไซโปรฟลอกซาซินซึ่งมีขายในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
C-Floxacin (ซี-ฟลอกซาซิน)S M Pharm
Ciflo (ซิโฟล)Masa Lab
Ciflolan (ซิโฟลแลน)Olan - Kemed
Cifloxin (ซิโฟลซิน)Siam Bheasach
Cifran/Cifran OD (ซิแฟรน)Ranbaxy Unichem
Cilab (ซิแลป)Biolab
Cinfloxine (ซินโฟลซีน)Medicine Products
Cipflocin (ซิปโฟลซิน)Asian Pharm
Cipon (ซิปอน)Unison
Ciprobay (ซิโปรเบ/ไซโปรเบ)Bayer Schering Pharma AG
Ciprobid (ซิโปรบิด)Zydus Cadila
Ciprocep (ซิโปรเซป)T.O. Chemicals
Ciprofin (ซิโปรฟิน)Utopian
Ciprofloxacin Injection Fresenius KabiFresenius Kabi
Ciprogen (ซิโปรเจน)General Drugs House
Ciprolet (ซิโปรเลต)Dr Reddy’s Lab
Ciprom – H (ซิปรอม-เอช)M & H Manufacturing
Ciprovid (ซิโปรวิด)Millimed
Ciproxan (ซิโปรแซน)Pond’s Chemical
Ciproxin (ซิโปรซิน)Osoth Interlab
Ciproxyl (ซิโปรซิล)Farmaline
Cobay (โคเบ)Millimed
Cyflox (ไซฟลอก)Greater Pharma
Enoxin (อีโนซิน)Charoon Bhesaj
Forexin (โฟรีซิน)Pharmaland
Microflox (ไมโครฟลอก)Micro Labs
Prolix (โปรลิก)Pharmasant Lab

บรรณานุกรม

1. Antibiotics.http://www.mims.com/Thailand/drug/search/ [2014,Nov15]. 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Antimicrobial [2014,Nov15].

Updated 2014, Nov 15


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom