Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  ลำไส้  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาลดกรด 

บทนำ

ยาไซเมทิดีน (Cimetidine) เป็นยาในกลุ่มยา H2-Receptors Antagonist คือกลุ่มยาที่ ทำให้การหลั่งกรดของกระเพาะอาหารลดลง ถูกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1976 (พ.ศ. 2519) ที่ประเทศอังกฤษ

หลังจากได้รับยาไซเมทิดีน ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง ตัวยาจะจับกับโปรตีนในกระแสเลือด 15 - 20% และส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีที่อวัยวะตับ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่ว โมงเพื่อลดระดับยาในกระแสเลือดลงประมาณ 50% ก่อนที่จะถูกขับออกมากับปัสสาวะ

ไซเมทิดีนจัดเป็น ‘ยาอันตราย’ การใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย ควรต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

ยาไซเมทิดีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไซเมทิดีน

สรรพคุณของยาไซเมทิดีน คือ

ยาไซเมทิดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไซเมทิดีน คือ สารฮิสตามีน (Histamine) เป็นต้นเหตุทำให้กรดหลั่งในกระเพาะอาหาร ยาไซเมทิดีนจะยับยั้งการทำงานของสารฮิสตามีน โดยจะเข้าไปจับกับหน่วยของตัวรับ (Receptor) ในระดับเซลล์ของผนังกระเพาะอาหารที่เรียกว่า H2-Recep tors ด้วยกลไกดังกล่าวจึงยับยั้งไม่ให้กระเพาะหลั่งกรดออกมา และทำให้อาการของโรคกระ เพาะอาหารบรรเทาลง

ยาไซเมทิดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยาไซเมทิดีน คือ

  • รูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 200 และ 400 มิลลิกรัม/เม็ด
  • รูปแบบยาฉีด ขนาดความแรง 200 มิลลิกรัม/2 มิลลิลิตร

ยาไซเมทิดีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาไซเมทิดีน คือ

ก. สำหรับแผลในลำไส้เล็ก: ผู้ใหญ่รับประทาน 800 มิลลิกรัมครั้งเดียว ก่อนนอน หรือรับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม เช้า – เย็น เป็นเวลาติดต่อกัน 4– 6 สัปดาห์

ข. สำหรับแผลในกระเพาะอาหาร: ผู้ใหญ่รับประทาน 800 มิลลิกรัมครั้งเดียว ก่อนนอน เป็นเวลาติดต่อกัน 8 สัปดาห์

ค. สำหรับอาการกรดไหลย้อน: ผู้ใหญ่รับประทาน 800 มิลลิกรัม ถึง 1.6 กรัมต่อวัน หากมีอาการรุนแรงอาจต้องรับประทานยามากกว่า 12 สัปดาห์

ง. ขนาดรับประทานในเด็ก และยาฉีด ต้องกำหนดโดยแพทย์เท่านั้น

*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยาไซเมทิดีนพร้อมอาหาร
  • การปรับขนาดรับประทานในผู้ป่วยแต่ละราย ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไซเมทิดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไซเมทิดีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาไซเมทิดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไซเมทิดีนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียง) ดังนี้ ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย มีผื่นคัน เต้านมขยายใหญ่ หงุดหงิด สับสน ปวดตามข้อต่อของร่างกาย ปวดกล้ามเนื้อ ไตอักเสบ ปวดศีรษะ เกิดความเป็นพิษกับตับ และตับอ่อนอักเสบ

มีข้อควรระวังการใช้ยาไซเมทิดีนอย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยาไซเมทิดีน ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไซเมทิดีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไซเมทิดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การใช้ยาไซเมทิดีนร่วมกับยาบางตัว สามารถมีปฏิกิริยาระหว่างยาที่ทำให้ระดับยาเหล่านั้นในกระแสเลือดของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่างๆตามมาได้ ตัวอย่างยาเหล่านั้น เช่น

ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มดังกล่าวข้างต้นร่วมกับยาไซเมทิดีน ควรต้องทำการปรับขนาดรับประทานเพื่อความปลอดภัยของคนไข้

ควรเก็บรักษายาไซเมทิดีนอย่างไร?

สามารถเก็บยาไซเมทิดีนภายใต้อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาไซเมทิดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไซเมทิดีนในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Alserine (แอลเซอรีน) Union Drug
Cencamat (เซนกาแมท) Pharmasant Lab
Chintamet (ชินตาเมท) Chinta
Cidine (ไซดีน) Medifive
Cigamet (ไซกาเมท) General Drugs House
Cimag (ไซแม็ก) T P Drug
Cimet (ไซเมท) Chinta
Cimetidine GPO (ไซเมทิดีน จีพีโอ) GPO
Cimetidine Utopian (ไซเมทิดีน ยูโทเปียน) Utopian
Cimet-P (ไซเมท-พี) P P Lab
Ciminpac (ไซมินแพ็ก) Inpac Pharma
Citidine (ไซทิดีน) Atlantic Lab
Clinimet (คลีนิเมท) Bangkok Lab & Cosmetic
Duotric (ดูโอทริก) Asian Pharm
G.I. (จี.ไอ.) T. Man Pharma
Gastasil (แก๊สตาซิล) Heromycin Pharma
K.B. Cymedin (เค.บี. ไซเมดิน) K.B. Pharma
Lakamed (แลกาเมด) T. Man Pharma
Manomet (แมโนเมท) March Pharma
Milamet (มิลาเมท) Milano
Peptidine (เปปทิดีน) A N H Products
Sertidine (เซอร์ทิดีน) Chew Brothers
Siamidine (สยามมิดีน) Siam Bheasach
Sincimet (ซินซิเมท) SSP Laboratories
Startidine (สตาร์ทิดีน) Inpac Pharma
Stomedine (สโตเมดีน) Osoth Interlab
Tacamac (แทคาแม็ก) Medicine Products
Tagapro (แทกาโปร) Medicine Products
Ulcacin (อัลคาซิน) Utopian
Ulcemet (อัลซิเมท) T.O. Chemicals
Ulcimet (อัลไซเมท) Polipharm
Ulsamet (อัลซาเมท) Burapha

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Cimetidine [2014,June9]
2. http://mims.com/Thailand/drug/search/cimetidine?page=0 [2014,June9 ]
3. http://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=cimetidine [2014,June9]
4. http://mims.com/Thailand/drug/info/Siamidine/?q=cimetidine&type=brief [2014,June9]
5. http://www.webmd.com/drugs/mono-9250-CIMETIDINE+100MG+-+ORAL.aspx?drugid=11210&drugname=Cimetidine+Oral&pagenumber=5 [2014,June9]
6. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682256.html#storage-conditions [2014,June9]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom