Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาลดบวม 

บทนำ

ยาไคโมทริปซิน (Chymotrypsin) เป็นสารประเภทเอนไซม์ผลิตได้จากตับอ่อน และทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน โดยจะออกฤทธิ์และทำงานในลำไส้เล็กส่วนที่เรียกว่า ดูโอดีนัม (Duodenum) ไคโมทริปซินมีองค์ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนหลายตัวเช่น Tryptophan, Tyrosine, Phenylalanine, Leucine และ Methionine

สำหรับทางอุตสาหกรรมยาได้พัฒนาไคโมทริปซินในรูปแบบของยาที่ใช้กับช่องปาก เพื่อลดอาการติดเชื้อของแผลในปาก ช่วยละลายเสมหะในผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบ ผู้ป่วยโรคปอด ทำให้การหายใจคล่องขึ้น และยังนำไปใช้กับผู้ป่วยไซนัสอักเสบ บางรูปแบบของไคโมทริปซินถูกพัฒนาไปใช้เป็นยาสำหรับผิวหนัง ช่วยลดอาการปวดบวมของการอักเสบที่ผิวหนัง หรือในรูปแบบของยาทางจักษุวิทยา/โรคตา โดยจะใช้ในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อลดการทำลายเนื้อเยื่อต่างๆในลูกตา จะเห็นได้ว่ายานี้ต้องอาศัยการคัดกรองจากแพทย์ก่อนการใช้ ด้วยมีรายละเอียดและมีความจำเพาะ เจาะจงในแต่ละอาการโรคที่แตกต่างกันออกไป

ไคโมทริปซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไคโมทริปซิน

ยาไคโมทริปซินมีสรรพคุณดังนี้

ไคโมทริปซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ด้วยยาไคโมทริปซินเป็นเอนไซม์ กลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาจึงเป็นการทำหน้าที่ย่อยและกำจัดเนื้อเยื่อที่ได้รับความเสียหายหรือที่เป็นบาดแผล ซึ่งก่อให้เกิดอาการอักเสบตามมา จากกลไกนี้ทำให้อาการบวมและการอักเสบลดลงตามลำดับ

ไคโมทริปซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไคโมทริปซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

 • ยาอมใต้ลิ้น ขนาด 100,000 ยูนิต/เม็ดโดยมีเอนไซม์ Trypsin เป็นตัวยาผสมร่วม
 • ยาเตรียมที่เป็นสารละลายสำหรับหัตถการผ่าตัดตาขนาด 150 และ 300 ยูนิต (หน่วย, Unit)/ขวด(ไวอัล, Vial)
 • ยาฉีด ขนาด 5,000 ยูนิต/มิลลิลิตร

ไคโมทริปซินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การใช้ยา/การบริหารยาไคโมทริปซินต้องเป็นการสั่งใช้ยาโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งจะแตกต่าง กันในแต่ละโรค ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้ยานี้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกดังนี้เช่น

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไคโมทริปซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัช กรดังนี้

ไคโมทริปซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไคโมทริปซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ต่างๆดังนี้เช่น

ก. รูปแบบยาที่ใช้กับตา: เมื่อผ่าตัดต้อกระจกอาจทำให้ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้น ก่อให้ เกิดตาบวมและอักเสบ

ข. รูปแบบที่เป็นยาฉีดและยารับประทาน (ยาอมใต้ลิ้น): อาจพบอาการแพ้ยาได้อย่างรุนแรงหรือเกิดมีผื่นคัน

มีข้อควรระวังการใช้ไคโมทริปซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการยาใช้ยาไคโมทริปซินดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยต้อกระจกประเภทแต่กำเนิด (Congenital cataracts)
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับวายหรือโรคไตวายในขั้นรุนแรง
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหาร
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 20 ปี
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีประวัติเรื่องการจับตัวของเกล็ดเลือดผิดปกติ ผู้ป่วยโรคตับโรคไตที่อยู่ในระยะรุนแรง
 • ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในปริมาณมากๆ
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไคโมทริปซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไคโมทริปซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ในรูปแบบของยาไคโมทริปซินที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่พบเห็นปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานตัวอื่นแต่อย่างใด

ควรเก็บรักษาไคโมทริปซินอย่างไร?

ควรเก็บยาไคโมทริปซินระหว่างอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไคโมทริปซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไคโมทริปซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ALFAPSIN (อัลแฟปซิน) Hetero HC
ALFAPSIN-D (อัลแฟปซิน-ดี) Hetero HC
ALTRIP (อัลทริป) Altar
ALZIBIT (อัลซิบิท) Allenge
CEZE FORTE (เซซ ฟอร์ท) Zee Lab
CHEMOFAST (เชโมฟาสท์) Solitaire (Prominent)
Catarase (คาทาเรส) Iolab Pharmaceuticals

บรรณานุกรม

1. http://www.mims.com/USA/drug/info/chymotrypsin/?type=full&mtype=generic [2015,Jan24]
2. http://www.mims.com/India/drug/info/ALFAPSIN/ALFAPSIN%20sublingual%20tab [2015,Jan24]
3. http://www.medindia.net/doctors/drug_information/chymotrypsin_alfa.htm [2015,Jan24]
4. http://www.medindia.net/doctors/drug_information/chymotrypsin_alfa.htm [2015,Jan24]
5. http://www.testclear.com/false_positives_database/drug/016938/CATARASE.aspx [2015,Jan24]
6. http://www.drugs.com/drug-interactions/chymotrypsin-ophthalmic,catarase.html [2015,Jan24]
7. http://www.catalog.md/drugs/catarase.html [2015,Jan24] 8. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-405-chymotrypsin.aspx?activeingredientid=405&activeingredientname=chymotrypsin [2015,Jan24]
9. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-405-chymotrypsin.aspx?activeingredientid=405&activeingredientname=chymotrypsin [2015,Jan24]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sanook25222
Frame Bottom